Wirtualny spacer po urzędzie

Zespół kryzysowy o wodzie

Starosta Krotoszyński Leszek Kulka zaprosił na posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego przedstawicieli gmin ,Wojciech Regulskiego –Kierownika Oddziału Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych a także Zenona Naskręta –Kierownika Biura Spółek Wodnych w Krotoszynie. Spotkanie, które odbyło się 21 stycznia 2010r. poświęcono przygotowaniu służb powiatowych i gminnych na wypadek nagłego topnienia śniegu.

 

Podczas spotkania przedstawiciele gmin wymienili miejsca, w których dojść może do ewentualnych podtopień. Swoje opinie na temat ewentualnych zagrożeń wygłosili także przedstawiciel Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz Spółek Wodnych .  

W zgodnej opinii uczestników spotkania teren powiatu krotoszyńskiego nie jest zagrożony klęską powodzi, natomiast dojść może do lokalnych podtopień, których należy się spodziewać w miejscach znanych - położonych w pobliżu rzek czy rozlewisk. Trudno jednak przewidzieć rozmiar tych zdarzeń – wszystko uzależnione jest od warunków pogodowych. 

Powiatowy Komendant PSP Mariusz Przybył zauważył, że w wyniku nagłego topnienia śniegu dojść może także do zalania piwnic, placów czy ulic w obszarach zabudowanych.  Przypomniał on, że jednostki straży – zarówno ochotniczej jak i zawodowej dysponują 30 sprawnymi pompami rozmieszczonymi we wszystkich gminach. Zwrócił uwagę na konieczność utrzymania przepustowości studzienek kanalizacyjnych. 

Tadeusz Hybsz z Powiatowego Zarządu Dróg poinformował, że obok prac odśnieżających trwa i jest kontynuowane oczyszczanie kratek ściekowych na drogach powiatowych .

Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Andrzej Wichłacz apelował o skontrolowanie studzienek w każdej z gmin. 

Na wniosek wicestarosty Krzysztofa Kaczmarka obecni uzupełnili i wymienili między sobą dane teleadresowe , by informować się wzajemnie o sytuacji  i jak najskuteczniej zorganizować ewentualne wsparcie dla podtopionych posesji.  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego informuje, iż w przypadku wystąpienia zagrożenia zalaniem lub podtopieniem, z którym właściciel posesji nie jest w stanie samodzielnie sobie poradzić można szukać pomocy pod telefonami:

112 – alarmowy

998 – straż pożarna

997 – policja

722323216 – alarmowy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego