Wirtualny spacer po urzędzie

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W związku z trudną sytuacją pogodową spowodowaną obfitymi opadami śniegu Starosta Krotoszyński Leszek Kulka w dniu 09 stycznia br. zwołał w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w czasie którego dokonano oceny sytuacji na drogach powiatu krotoszyńskiego.

W trakcie posiedzenia, w sytuacji pogorszenia się warunków atmosferycznych,  ustalono kolejność utrzymania przejezdności  dróg powiatowych. Ponadto powołano zespół do kontroli obiektów wielkopowierzchniowych.W dniu 10 stycznia br. PZZK zebrał się ponownie. Przeanalizowano obecną sytuację na drogach. Inspektor Powiatowego Nadzoru Budowlanego Mirosław Dana złożył relację z przeglądu dachów obiektów wielkopowierzchniowych. Skontrolowano cztery obiekty i wydano zalecenia usunięcia śniegu  z dachów. Kontrole obiektów będą prowadzone na bieżąco. Ustalono harmonogram usuwania śniegu  z terenu miasta Krotoszyna. Ponowne posiedzenie PZZK wyznaczono na dzień 11 stycznia br.