Wirtualny spacer po urzędzie

Budżet powiatu uchwalony

29 grudnia 2009r. Rada Powiatu Krotoszyńskiego uchwaliła Budżet na 2010 rok. Plan finansowy zakłada bardzo wysoki poziom inwestycji, a co za tym idzie – zwiększony deficyt. - Priorytetem na rok 2010, ale także i na lata następne jest taka konstrukcja budżetu, aby umożliwić realizację kilku inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych przy zachowaniu deficytu i poziomu zadłużenia na rozsądnym poziomie – podkreślił starosta krotoszyński Leszek Kulka.

Włodarz powiatu podkreślił w swym wystąpieniu, że podczas dyskusji nad budżetem zgłoszono wiele projektów do realizacji, zarząd starał się je uwzględnić, ale nie był w stanie ująć wszystkich przedsięwzięć. Niemniej, budżet osiągnie w roku 2010 znaczny deficyt, a to dlatego, że będzie budżetem proinwestycyjnym. L. Kulka wymienił zadania priorytetowe:

Pierwszym realizowanym zadaniem jest przebudowa ciągu dróg – od ulicy Magazynowej, po przez ulicę Rawicką, Łukasiewicza, aż do końca ulicy Staszica w Krotoszynie. Zadanie to uzyskało wsparcie  z WRPO – łącznie 7.050.000 złotych. Dotację w kwocie 1.900.000 złotych na wsparcie tej inwestycji przekaże także samorząd gminy Krotoszyn. W roku 2010 wydatkowanych będzie na ten cel 8.300.000 złotych, z czego udział środków własnych wyniesie 3.250.000 złotych. Zadanie zostanie ukończone w roku 2011 i w tym roku wydane będzie kolejne 7.800.000 złotych (po 3.900.000 z WRPO i z budżetu powiatu). Całkowita wartość tego przedsięwzięcia to ponad 16 milionów złotych, a udział powiatu przekracza 7 milionów złotych. Drugie zadanie dotyczy rozbudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w krotoszyńskim szpitalu. Zadanie to także otrzymało wsparcie z PO Infrastruktura i Środowisko w łącznej kwocie ponad 5 milionów złotych. Podobnie jak zadanie drogowe pod roboczą nazwą – Parcelki etap II, SOR będzie realizowana w dwóch najbliższych latach. Udział własnych środków powiatu wyniesie – w roku 2010 1,8 miliona  złotych i w roku 2011 kolejne 900 tysięcy złotych.

Ostatnim dużym zadaniem inwestycyjnym ujętym w budżecie na 2010 rok jest budowa sali gimnastycznej przy koźmińskim liceum. Na ten cel przewidziano 2,5 miliona złotych.

Powiat czeka też szereg remontów w obiektach oświatowych – chodzi m.in. o dachy ośrodka w Borzęciczkach, Zespołu Szkół Specjalnych w Krotoszynie czy remont wieży w zamku będącym siedzibą ZSP w Koźminie Wlkp.

Utrzymano w budżecie poziom wydatków na bieżące utrzymanie i remonty dróg, na pomoc społeczną i działania na rzecz niepełnosprawnych.

W ramach procedowania budżetu przedstawiono także opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opinie komisji, które wygłosili przewodniczący - Hieronim Marszałek i Wiesław Popiołek. W trakcie dyskusji podkreślano zagrożenia, jakim jest na możliwy przewidywany spadek dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym mieszkańców, co ma bezpośredni związek z kryzysem. Budżet obciążą także przewidywane wypłaty z tytułu zwrotów opłat za karty pojazdów. W tej sprawie powiaty z całego kraju zamierzają wspólnie upomnieć się o rekompensatę wobec administracji rządowej.  

Ostatecznie budżet powiatu uchwalono 16 głosów „za”, 1 „wstrzymujący się” 1 „przeciwny”. Po stronie wydatków osiągnie on wartość 79 226 562,00 zł, po stronie dochodów – 72 096 315,00 zł. Deficyt wyniesie – 7 130 247,00 zł.

 Pełna treść budżetu na 2010 wkrótce ukaże się na stronie internetowej Starostwa.