Wirtualny spacer po urzędzie

Najzdolniejsi w powiecie

9 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Krotoszynie, odbyło się spotkanie „Najzdolniejsi w powiecie”.
Podczas spotkania Sekretarz Powiatu – pan Krzysztof Kaczmarek oraz Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Krotoszynie – pan Przemysław Wójcik, w imieniu Starosty Krotoszyńskiego wręczyli uczniom gratulacje za uzyskanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz dyplomy potwierdzające przyznanie Stypendium Starosty Krotoszyńskiego za wysokie wyniki w nauce.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów skierowane są do uczniów szkół, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości, na podstawie wysokich wyników w nauce wykazujących szczególnie uzdolnienia w różnych dziedzinach wiedzy. Otrzymuje je uczeń, który: otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub uczeń, który wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach co najmniej dobre.
W roku szkolnym 2014/2015 w ogólnodostępnych szkołach ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Krotoszyński, stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymali:


1.Joanna Juskowiak – uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie,
2.Olga Bielska – uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie,
3.Joanna Krawczyk – uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie,
4.Karolina Olszewska – uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola Fryderyka Libelta w Krotoszynie,
5.Martyna Kubalska – uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola Fryderyka Libelta w Krotoszynie,
6.Klaudia Radziszewska – uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie,
7.Agata Kukfisz – uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Koźminie Wielkopolskim,
8.Milena Zmyślona – uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim.
Głównym wydarzeniem tego szczególnego spotkania było wręczenie dyplomów potwierdzających przyznanie Stypendium Starosty Krotoszyńskiego za wysokie wyniki w nauce w I semestrze roku szkolnego 2014/2015.


Stypendia Starosty Krotoszyńskiego skierowane są do uczniów ogólnodostępnych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na podbudowie gimnazjum prowadzonych przez Powiat Krotoszyński, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce lub uzyskali w wybranej dziedzinie naukowej szczególne osiągnięcia. Wyróżnia się dwa rodzaje stypendiów: za wysokie wyniki w nauce (przyznawane semestralnie, każdorazowo za poprzedni semestr) oraz za szczególne osiągnięcia naukowe (przyznawane corocznie, każdorazowo za poprzedni rok szkolny). Stypendium za wysokie wyniki w nauce może otrzymać uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej lub końcoworocznej uzyskał średnią ocen co najmniej 5,3 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania w semestrze poprzedzającym semestr przyznania stypendium.
Stypendium Starosty Krotoszyńskiego za wysokie wyniki w nauce przyznano po raz pierwszy, stąd spotkanie nabrało wyjątkowego charakteru. Stypendiami w wysokości 1 000 zł wyróżniono uczniów koźmińskich szkół:
1.Agata Kukfisz – uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Koźminie Wielkopolskim,
2.Arkadiusz Bruder – uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim.
Wyróżnionym uczniom gratulacje składali również dyrektorzy szkół.

Starosta Krotoszyński, Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego oraz Rada Powiatu Krotoszyńskiego dostrzegają potencjał drzemiący w uczniach podległych szkół, co stanowiło podstawę do utworzenia „Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów”.
Szczegółowe warunki udzielania pomocy uczniom w ramach Programu będą dostosowywane do osiągnięć naukowych uczniów, zarówno na poziomie szkolnym jak i ogólnopolskim.
W przyszłości pragniemy promować tych uczniów, którzy rozsławiają dobre imię własnych szkół oraz Powiatu Krotoszyńskiego.
Podczas spotkania „Najzdolniejsi w powiecie” uhonorowano 9 uczniów. Tak duża liczba Stypendystów świadczy także o tym, że szkoły Powiatu Krotoszyńskiego kształcą na bardzo wysokim poziomie.
Głęboko wierzymy, iż w kolejnych semestrach i latach nagradzanych uczniów będzie coraz więcej.
Stypendystom – tegorocznym maturzystom, życzymy przysłowiowego „połamania piór” na zbliżającym się egzaminie maturalnym.

tekst E. Wrońska, foto W. Wronecki.