Wirtualny spacer po urzędzie

Przedłużony termin składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedłuża termin składania wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu systemowego pt. „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” Poddziałanie 9.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Przedmiotowe dokumenty uczeń powinien dostarczyć lub wysłać do Sekretariatu Urzędu przy ul. Kościelnej 37, 60-537 Poznań budynek C w terminie do 30 listopada 2009 ( włącznie).