Wirtualny spacer po urzędzie

?Dwójka? zrealizowała projekt e-Szkoła

31 października br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola F. Libelta w Krotoszynie zakończono udział w programie e-Szkoła Wielkopolska – Twórczy Uczeń. Od kwietnia do października pięć zespołów uczniowskich z opiekunami realizowało swoje projekty, łącząc wiedzę teoretyczną z praktyką.

Praca nad podjętymi tematami metodą projektów była ciekawym doświadczeniem dla samych uczniów, ale także i nauczycieli. Tematyka realizowanych w "Dwójce" projektów obejmowała szerokie spektrum zagadnień. Zespoły projektowe pod kierownictwem opiekunów-trenerów realizowały następujące tematy:

·         grupa pod opieką pani mgr Ewy Kowalskiej realizowała projekt ekonomiczno-społeczny pt. ,,Tropimy kryzys gospodarczy Krotoszynie, Polsce, Unii Europejskiej, świecie oraz zachowania ludzi’’,

·         grupa pod opieką pani mgr Anny Smal realizowała projekt kulturoznawczo-socjologiczny pt. ,,Przeszłość i teraźniejszość w zwyczajach i obrzędach ziemi krotoszyńskiej’’,

·         grupa pod opieką pani mgr Doroty Szymczak realizowała projekt biologiczno-prozdrowotny pt. ,,Uzależnienia, a rozwój dziecka’’,

·         grupa pod opieką pani mgr Agnieszki Maziejuk realizowała projekt matematyczno-ekonomiczny pt. ,,Procenty - bezużyteczna teoria, czy wiedza potrzebna w rozwiązywaniu problemów życia codziennego’’,

·         grupa pod opieką pana mgr inż. Przemysława Wójcika realizowała projekt ekologiczno-gospodarczy pt. ,,Dąbrowy krotoszyńskie - przedsiębiorstwo?’’.

Zajęcia pozalekcyjne były realizowane od kwietnia do czerwca oraz od września do października 2009 r. Zostały przeprowadzone metodą projektów; przy czym część z nich (48 godzin) była realizowana stacjonarnie również w formie zajęć terenowych zależnie od tematu realizowanego projektu, natomiast pozostałe (52 godziny) metodą e-learningową. W zajęciach e-learnigowych i stacjonarnych uczestnicy wykorzystywali platformę edukacyjna Fronter, która służyła do opracowywania materiałów, gromadzenia zasobów multimedialnych, dokumentacji fotograficznej i komunikowania się. Efektami realizacji projektów są: prezentacje, strony internetowe, filmy, portfolia i inne.Udział w tym przedsięwzięciu edukacyjnym potwierdził, że projekt e-Szkoła Wielkopolska – Twórczy Uczeń otwiera przed młodzieżą zupełnie nowe możliwości wykorzystania twórczych inicjatyw, potencjału
i zaangażowania, poznania nowej technologii, ale także to, że powstałe w jego ramach prace mają szansę służyć ich twórcom, nauczycielom i całej społeczności lokalnej.Przykładowa strona internetowa projektu pt. „Dąbrowy krotoszyńskie – przedsiębiorstwo?” http://dabrowy.zsp2.krotoszyn.netMateriał filmowy – efekt realizacji: Serwis YouTube:

 http://www.youtube.com/watch?v=CWpU3XFlyl4

http://www.youtube.com/watch?v=LrlzQtVY1E4

Materiał fotograficzny: © 2009 ZSP nr 2 w Krotoszynie