Wirtualny spacer po urzędzie

Starosta spotkał się z pedagogami

15 października 2009 w starostwie odbyło się spotkanie z dyrektorami i nauczycielami placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Krotoszyński. Tradycyjnie już starosta wręczył wyróżnionym pedagogom nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 

Podczas spotkania  starosta Leszek Kulka dziękował pedagogom za ich ofiarną pracę. Mówił też o wielu inwestycjach, jakie były i są realizowane w oświacie, ale również o wyzwaniach, jakie stawia przed wszystkimi jednostkami  oszczędnościowy budżet na rok 2010.

Obok włodarza powiatu z nauczycielami spotkali się także – Przewodniczący Rady Powiatu Stanisław Szczotka oraz członkowie zarządu – Sławomira Fedorowicz i Krzysztof Kaczmarek.

 

Spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej jest tradycyjną okazją do nagrodzenia tych pracowników oświaty, którzy wyróżnili się swą pracą. Starosta w tym roku, w asyście naczelnik Wydziału Edukacji Barbary Jakubek, wręczył nagrody następującym osobom:

 

1.Pani Barbarze Junyszek – Pinkowskiej – nauczycielowi ZSP 1 w Krotoszynie

2.Pani Lucynie Radajewskiej – Felczak – nauczycielowi I LO w Koźminie

3.Panu Dariuszowi Włodarczykowi – nauczycielowi ZSP 2 w Krotoszynie

4. Panu Karolowi Ratajczykowi – nauczycielowi ZSP w Koźminie

5. Pani Iwonie Nowackiej – nauczycielowi SOSW  w Konarzewie

6. Pani Lidii Kobusińskiej – nauczycielowi ZSS w Krotoszynie

7. Pani Darii Rakowieckiej – Nowackiej – dyrektorowi SOSW w Konarzewie

8. Panu Grzegorzowi Nowackiemu – dyrektorowi I LO w Krotoszynie

9. Panu Romanowi Olejnikowi – dyrektorowi ZSP 2 w Krotoszynie

10. Pani Barbarze Zakrzewskiej – dyrektorowi SPSW w Borzęciczkach

11. Andrzejowi Joachimiakowi – dyrektorowi ZSP w Koźminie 

Fot.A.Grząka