Wirtualny spacer po urzędzie

Konkurs na najpiękniejszą szopkę

Muzeum Regionalne im. H. Ławniczaka w Krotoszynie wspólnie z Krotoszyńskim Ośrodkiem Kultury, Urzędem Miejskim oraz Starostwem Powiatowym w Krotoszynie organizuje konkurs szopek bożonarodzeniowych. Konkurs adresowany jest do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Organizator: Muzeum Regionalne im. Hieronima Ławniczaka w KrotoszynieWspółorganizatorzy: Krotoszyński Ośrodek Kultury, Urząd Miejski w Krotoszynie, Starostwo Powiatowe w Krotoszynie, dyrektorzy szkół.Cele konkursu:- kultywowanie polskich tradycji zw. ze świętami Bożego Narodzenia- przypominanie i podtrzymywanie ludowych obrzędów i obyczajów- rozwijanie zdolności manualnych i plastycznych- kształtowanie myślenia przestrzennego i wrażliwości estetycznej- zachęcanie do poszukiwania nowych rozwiązań plastycznych w realizacji dawnych form rękodzieła i sztuki  ludowej Adresaci konkursu:  dzieci i młodzież szkół powiatu krotoszyńskiego 

Przedmiot konkursu i kategorie wiekowe:

Szopka  bożonarodzeniowaI kategoria: 5-6 lat (przedszkola, oddziały przedszkolne)II kategoria: 7-9 lat (kl. I-III SP)III kategoria: klasy IV-VI szkół podstawowychIV kategoria: szkoły gimnazjalne

V kategoria: szkoły ponadgimnazjalne

Technika wykonania:   Makieta, wykonana z dowolnych materiałów, według własnego pomysłu; maksymalna wysokość 0,70 cm. Przy ocenie prac jurorzy zwrócą szczególną uwagę na samodzielność  wykonania każdego elementu szopki. 

Termin składania prac: Prace należy dostarczyć do Muzeum Regionalnego w Krotoszynie do dnia 4 grudnia 2009 r. lub przesłać na adres: Muzeum Regionalne im. H. Ławniczaka, Mały Rynek 1, 63-700 Krotoszyn (tel. 062/ 722-61-47).

Prace powinny być zaopatrzone w metryczkę wg wzoru:imię i nazwisko - nazwa szkoły – klasa/wiek- nr telefonu

Organizatorzy powołają jury, które dokona oceny prac. W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Muzeum Regionalnym w Krotoszynie.

 

Posumowanie konkursu:  Uroczystość wręczenia nagród i otwarcie wystawy odbędzie się 14 grudnia 2009 o godz.11:00 w Muzeum Regionalnym im. H. Ławniczaka w Krotoszynie (Mały Rynek1, tel. 062/722-61-47).Po zakończeniu  wystawy prace należy odebrać w terminie do końca lutego 2010 roku.