Wirtualny spacer po urzędzie

Ambasador eTwinning w Gimnazjum nr 2

W Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Krotoszynie odbywają się szkolenia przygotowujące nauczycieli do udziału w projektach  „Programu  eTwinning- europejskiej współpracy szkół”. Program eTwinning to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkołach europejskich, kładzie nacisk na łączenie i współpracę szkół w Europie. Rozwija talenty uczniów, motywuje do nauki, jak również pomaga w doskonaleniu zawodowym nauczycieli.

W programie  eTwinning  jest  już zarejestrowanych 97 000 szkół i  180 000 nauczycieli  w całej  Europie. Narodowe  Biuro Kontaktowe Programu  eTwinning  w Polsce  działa  na zlecenie  Komisji Europejskiej i Ministerstwa Edukacji  Narodowej w ramach  Fundacji  Rozwoju  Systemu  Edukacji.

Te niezwykle ciekawe  i przydatne zajęcia prowadzi  pani Barbara Maciejewska-N’sir, która jest  Ambasadorem  programu  eTwinning  w  województwie  wielkopolskim. Ambasador programu eTwinning, to doświadczony w realizacji projektów nauczyciel, który dzieli się swoją pasją z innymi osobami: nauczycielami i uczniami. Ambasador organizuje i prowadzi szkolenia oraz warsztaty dla nauczycieli na temat działania programu eTwinning, prezentuje przykłady dobrej praktyki, pomaga innym nauczycielom i wspiera ich w realizacji zadań projektowych.

 Program ten rozwija kompetencje  informatyczne i językowe  uczniów, doskonali   umiejętności  pracy zespołowej, rozwiązywania problemów i kreatywnego myślenia, kształtuje postawy   otwartości na wielokulturowość  i tolerancji.

 Nauczycielom daje  szanse  na rozwinięcie  umiejętności  stosowania  technologii informacyjno-komunikacyjnych, atrakcyjnych metod nauczania,  wymiany doświadczeń  i materiałów dydaktycznych  z nauczycielami  z Europy.

Szkoła  biorąca udział  w programie  wzbogaca swoją ofertę edukacyjną,  efektywniej wykorzystuje  nowe  technologie  i aktywne metody nauczania, rozwija współpracę ze środowiskiem lokalnym i wprowadza nowe formy  promocji.

Serdecznie dziękujemy  Pani  Ambasador Barbarze Maciejewskiej- N’sir za profesjonalne,  a zarazem sympatyczne  wprowadzenie nas w świat  eTwinning-u.