Wirtualny spacer po urzędzie

Z ekologią za pan brat

23 września  grupa uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  nr 2 wzięła udział w zajęciach na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. W tym dniu krotoszynianki gościły na  Wydziale Leśnym, w którego imieniu przywitał je i był przewodnikiem prodziekan ds. Nauki prof. nadzw. dr hab.inż. Piotr Łakomy.

Uczennice zwiedzały Collegium im. Augusta Cieszkowskiego, Ogród Dendrologiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i uczestniczyły w specjalnie przygotowanych dla nich zajęciach.

 

Po Ogrodzie Dendrologicznym UP oprowadzał grupę dr inż. Tomasz Maliński, który przedstawił najważniejsze fakty i ciekawostki dotyczące tego cennego przyrodniczo obiektu - między innymi o czarnym dębie, długowieczności drzew, siedliskach i taksonach. W poznańskim ogrodzie znajduje się także jedyna w Polsce Kolekcja Narodowa Jeżyn (rodzaj Rubus) składająca się aż z 79 gatunków. Ciekawostką jest fakt, że na terenie Ogrodu Dendrologicznego znajduje się ponad 1000 gatunków rodzimych drzew i krzewów.

Grupa z ZSP 2  mogła także wysłuchać dwóch bardzo interesujących wykładów: "Przyczyny zamierania dębów" oraz "Choroby drzewostanów dębowych".  

Były to bardzo ciekawe zajęcia, które oprócz zdobytej wiedzy pozwoliły uczennicom poznać także atmosferę uczelni wyższej i zorientować się w ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 Inicjatormi wyjazdu i opiekunami grupy byli:  Przemysław Wójcik - wicedyrektor szkoły i  Adam Zdunek - nauczyciel historii i geografii. 

Tekst i fot.: ZSP 2