Wirtualny spacer po urzędzie

Jedna z głównych ulic Koźmina - po przebudowie

We wtorek, 22 września 2009r. dokonano oficjalnego odbioru inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej - ulicy Jana Pawła II w Koźminie Wielkopolskim.

Cała inwestycja kosztowała 635 tys. 800 złotych.  291 tys. pochodzi z budżetu powiatu, 223 tys. to dofinansowanie z Programu, a 121 tys. 800 zł wyasygnowała ze swego budżetu gmina Koźmin Wielkopolski.

W odbiorze uczestniczyli między innymi – starosta Leszek Kulka i burmistrz Koźmina Maciej Bratborski, a także członkowie zarządu powiatu – Renata Rzekiecka,  Sławomira Fedorowicz i Janusz Baszczyński oraz dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Krzysztof Jelinowski. Obecni byli także przedstawiciele wykonawców, nadzoru i projektanta.    

Przebudowa ul. Jana Pawła II w Koźminie Wlkp.

  - zadanie współfinansowane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (NPPDL):

- całkowita wartość robót: 635.800,00 zł w tym wartość dofinansowana z programu w wysokości: 223.000,00 zł, wartość dofinansowana z budżetu Urzędu Miasta i Gminy w Koźminie Wlkp. w wysokości: 121.800,00 zł,

- prace na długości 417 mb od skrzyżowania z ul. Borecką do skrzyżowania z ul. Węckiego,

- nowa nawierzchnia na całym odcinku- jezdnia o szerokości 7 m,

- nowe chodniki,

- wjazdy do posesji na powierzchni 2300 m2,

- jednostronna ścieżka rowerowa na długości 417 m,

- nowa zatoka autobusowa,

- 7 nowych wymalowanych przejść dla pieszych,

- nowe pionowe oznakowanie odblaskowe,

- zagospodarowana zieleń przydrożna,

- autor dokumentacji: inż. Stanisław Pospieszyński

- inspektor nadzoru: Benon Jezierny

- wykonawca robót drogowych: PPUH Gembiak&Mikstacki

- wykonawca wniosku o dofinansowanie: Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie

Inf. PZD