Wirtualny spacer po urzędzie

Bezpieczna Droga do Szkoły

Pod tym hasłem po raz kolejny rozpoczęły się spotkania z uczniami klas pierwszych szkół podstawowych w ramach programu „ Bezpieczny Powiat Krotoszyński ”.Celem spotkań z policjantami i Strażą Miejską jest wyposażenie dzieci w podstawową wiedzę na temat zasad poruszania się po drogach.

7 września br. spotkali się z uczniami SP w Sulmierzycach Burmistrz Miasta Sulmierzyc Idzi Kalinowski, nadkomisarz  Włodzimierz Szał z Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie oraz Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Andrzej Wichłacz.

Spotkanie rozpoczęło się pogadanką na temat podstawowych zasad poruszania się na drogach a następnie wyświetlono film.

W trakcie spotkania dzieci otrzymały światełka odblaskowe, plany lekcji, ulotkę – komiks     o zasadach zachowania na drodze oraz ulotkę – ściągawkę.

W tym samym dniu odbyło się podobne spotkanie z dziećmi Szkoły Podstawowej w Kobylinie.

W dniu 8 września br. z udziałem Wójta Rozdrażewa Mariusza Dymarskiego odbyło się spotkanie z dziećmi Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie.

Z uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 w Koźminie Wlkp.  11.września  spotkał się Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Maciej Bratborski.

A 15 września podobne spotkanie (z udziałem przedstawiciela starostwa i policjantów) odbyło się w Krotoszynie, w Zespole Szkół nr 3.  Ponadto wszyscy uczniowie szkół podstawowych na terenie powiatu krotoszyńskiego otrzymali ulotkę – komiks o zasadach zachowania się na drodze. 

 Akcja „ Bezpieczna droga do szkoły ” realizowana jest pod patronatem Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej pod przewodnictwem Leszka Kulki Starosty Krotoszyńskiego .

Współorganizatorami są Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie, Prasa Lokalna,

Przedsięwzięcie to jest finansowane ze środków Starostwa Powiatowego w Krotoszynie, urzędów miast i gmin powiatu krotoszyńskiego oraz HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeniowe  S.A. Oddział Krotoszyn.

Należy nadmienić, że podobne spotkania z udziałem dzielnicowych odbędą się w pozostałych szkołach podstawowych, a na terenie gminy Krotoszyn w spotkaniach wezmą udział również przedstawiciele Straży Miejskiej. 

WSOiZK