Wirtualny spacer po urzędzie

Nabór wniosków

na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

O G Ł O S Z E N I E

 

Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego, na podstawie Uchwały Nr XX/92/08 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 25 kwietnia 2008 r. /Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 142 poz. 2578/ w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Powiatu Krotoszyńskiego, ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na 2010 rok na wyżej opisane prace i roboty. Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 września 2009 r.

 

Zobacz pełną treść ogłoszenia na stronach BIP