Wirtualny spacer po urzędzie

Po nawałnicy ? posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego

We wtorek, 4 sierpnia 2009r. starosta krotoszyński Leszek Kulka zwołał posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na spotkaniu omówiono przebieg działań podjętych w związku z usuwaniem skutków nawałnicy, która przeszła przez powiat 23 lipca . Mówiono o stratach i podjętych interwencjach. Starosta przede wszystkim podziękował uczestnikom akcji oraz mieszkańcom za zaangażowanie,  zachowanie spokoju i pełną odpowiedzialności postawę. Przekazał też wyrazy ubolewania, iż nie obyło się bez ofiar.

W posiedzeniu, obok członków zespołu, udział wzięli przedstawiciele wielu instytucji i samorządów z terenu powiatu, a także dziennikarze lokalnych mediów.

Reprezentanci poszczególnych służb i jednostek zdawali relację z rozmiaru szkód oraz podjętych działań (dane poniżej). Przedstawiciele gmin przedstawili z kolei informację o pomocy, jakiej udzielono poszkodowanym rodzinom. m.in. wiceburmistrz Krotoszyna

Franciszek Marszałek mówił o liczbie zapomóg wypłaconych poszkodowanym, oraz o tym, iż gmina zorganizowała kontener mieszkalny dla jednej z rodzin, której dom uległ zniszczeniu.

Andrzej Wichłacz – kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego przedstawił korespondencję z samorządem wojewódzkim i wojewodą na temat ewentualnej pomocy dla  powiatu. Wiadomo już, że sejmik województwa przychylił się do inicjatywy zarządu województwa i skłonny jest przekazać 600 tys. zł dla powiatu. Kwota ta została podzielona proporcjonalnie na gminy, które ucierpiały w nawałnicy. Niestety, może być przeznaczona jedynie na naprawę infrastruktury komunikacyjnej.

Podsumowując działania starosta Leszek Kulka stwierdził, że akcja ratownicza i porządkowa przebiegła sprawnie i, że efekt przyniosły wspólne ćwiczenia służb i inspekcji oraz zespołu zarządzania kryzysowego które przeprowadza się na naszym terenie.- Niestety nikt nie jest w stanie – nawet w najbogatszych krajach o zaawansowanej technice – w 100 proc. przewidzieć takich zdarzeń, mimo to udało nam się należycie zareagować i szybko zorganizować akcję – stwierdził starosta.

Włodarz powiatu wręczył uczestnikom spotkania listy z podziękowaniem za pełną poświęcenia służbę. Podziękowania przekazał także – w imieniu komendanta powiatowego PSP mł. bryg. Mariusza Przybyła – jego zastępca – mł. bryg. Tomasz Niciejewski.

Ogóle dane służb i instytucji:

SPZOZ KROTOSZYN – do szpitala 23 lipca przyjęto 25 osób, z czego 6 hospitalizowano. Największa zgłaszalność pacjentów do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego była pomiędzy 20 a 23. Następnego dnia zgłosiły się jeszcze 2 osoby.

Spośród pacjentów przyjętych na oddziały szpitalne : 1 pacjent (48l.) przywalony drzewem – obrażenia wielonarządowe – zmarł, 2 osoby operowano, 2 leczono zachowawczo. Ostatni pacjent wyszedł ze szpitala 3 sierpnia.

STRAŻ POŻARNA i POLICJA: Centrum Powiadamiania Ratunkowego odnotowało 275 zdarzeń: 111 powalonych drzew, 61 drzew powalonych na budynki, 5 drzew powalonych na linie energetyczne, uszkodzone dachy w różnym stopniu – 51. Wystąpiły także podtopienia, usuwano podłamane drzewa na cmentarzach.

Udział strażaków : 123 zastępy JRG – 372 strażaków. 204 zastępy OSP, 1116 strażaków

Dyżurny komendy policji otrzymał 80 zgłoszeń – część dublowała się ze zgłoszeniami do dyspozytora CPR.

Brak prądu na terenie powiatu stworzył zagrożenie m.in. przestępstwami przeciwko mieniu, dlatego Komendant Powiatowy Policji ogłosił alarm dla policjantów KPP Krotoszyn. W alarmie wzięło udział 83 funkcjonariuszy.

REJON ENERGETYCZY JAROCIN: Rejon obejmuje 30 tys. odbiorców, w krytycznym momencie 25 tys. nie miało prądu. Uszkodzonych zostało 40 słupów, 200 przewodów zerwanych. Stosunkowo szybko przywrócono dostawy prądu do domostw, natomiast obecnie trwają jeszcze naprawy oświetlenia ulicznego. Straty – ok. 300 tys. zł.

REJON Kościan (gmina Kobylin): wymieniono 24 słupy, pozrywane przewody – 43. Ostatnie 7 odbiorców podłączono 31 lipca

NADLEŚNICTWO KROTOSZYN: ucierpiało 10 leśnictw na terenie powiatu. Łączne straty  100 proc. na powierzchni 16,5 ha -  11 590 m3 drewna,

POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO: wydano postanowienia o wstrzymaniu użytkowania 3 budynków – 1 mieszkalny, 2 inwentarsko-składowe

- skontrolowano stan techniczny 16 uszkodzonych obiektów

- w przypadkach wątpliwych – wydano decyzje o dokonaniu ekspertyzy

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII: w miejscowości Ruda stwierdzono, iż 11 sztuk bydła padło od porażenia prądem, wydano decyzję o utylizacji.