Wirtualny spacer po urzędzie

Bezpieczeństwo Imprez Masowych

28 lipca 2009 r. z inicjatywy Starostwa Powiatowego i Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie odbyło się spotkanie szkoleniowe dotyczące: Bezpieczeństwa imprez masowych w świetle znowelizowanej ustawy z dnia 20 marca 2009 r. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele urzędów i organizacji pozarządowych z terenu naszego powiatu.

Zebranych powitał Starosta Krotoszyński Leszek Kulka podkreślając wagę zagadnienia jakim jest bezpieczeństwo imprez masowych,. Znajomość nowej ustawy i właściwe jej wdrażanie ma niebagatelne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestników imprez masowych .

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Andrzej Wichłacz zapoznał zgromadzonych z nową ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych.

O roli policji w zabezpieczeniu imprez masowych  mówił podinsp. Karol Budziński Naczelnik Sekcji Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji

w Krotoszynie. Podinsp. Budziński zwrócił uwagę na sankcje karne jakie wprowadza nowa ustawa w stosunku do organizatorów i uczestników imprezy masowej.

Obowiązki organizatora w odniesieniu do klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej przedstawił Janusz Głuch , Przewodniczący Wydziału Bezpieczeństwa Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej w Poznaniu.

Warunki sanitarno – epidemiologiczne jakie musi spełnić organizator imprezy masowej uszczegółowił Stanisław Kosiarski , Asystent Sekcji Higieny Komunalnej Oddziału Nadzoru Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Krotoszynie.

Przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie aspirant sztab. Sławomir Piduch  przedstawił warunki przeciwpożarowe jakie musi spełnić organizator imprezy  masowej.

Podsumowaniem spotkania była dyskusja, w trakcie której uczestnicy wyrażali swoje wątpliwości i debatowali nad zmienioną ustawą.