Wirtualny spacer po urzędzie

Podpisanie umowy o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015

12 czerwca 2009 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął pozytywną decyzję o wyborze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski” do realizacji zamierzeń zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego o warunkach i sposobie realizacji LSR miało miejsce 26 czerwca 2009 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, po czym nastąpiło oficjalne wręczenie umów z rąk nowego Dyrektora Departamentu PROW - Pana Marka Stawujaka.

Ta umowa jest jednym z warunków przyznania Stowarzyszeniu kwoty 9 719 604,00 zł na realizację projektów zgodnych z LSR na terenie LGD. Będzie to jednak możliwe dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu drugiego złożonego przez LGD wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania. Przewidywany termin zakończenia oceny zaplanowany jest na przełom września i października br. Pozytywna decyzja w tej sprawie pozwoli na dysponowanie przyznaną kwotą na realizację projektów zgodnych z LSR w drodze konkursów sukcesywnie ogłaszanych przez LGD w najbliższych latach.