Wirtualny spacer po urzędzie

Debata: O ekonomii społecznej

22 czerwca w Krotoszynie dyskutowano o możliwościach i perspektywach rozwoju ekonomii społecznej. W spotkaniu uczestniczyli mi.in. parlamentarzyści – senator Małgorzata Adamczak oraz poseł Maciej Orzechowski, a także samorządowcy, przedsiębiorcy i pracownicy socjalni z terenu powiatu.

Debata była podsumowaniem realizacji projektu: "Partnerstwo drogą rozwoju Ekonomii Społecznej na poziomie lokalnym" na terenie powiatu krotoszyńskiego.

Patronat nad debatą przyjęli: Senator RP Małgorzata Adamczak oraz Poseł RP Maciej Orzechowski.

W debacie uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych: Starosta Krotoszyński Leszek Kulka, Przewodniczący i wiceprzewodniczący Miast i Gmin: Krotoszyna - Zofia Jamka, Rozdrażewa - Renata Zych-Kordus, Kobylina - Grzegorz Okupnik, Koźmina Wlkp. - Robert Idkowiak, Burmistrzowie i Wójtowie: Krotoszyna - Ryszard Czuszke, Koźmina Wlkp. - Maciej Bratborski, Kobylina - Bernard Jasiński, Kwilcza - Maria Węgrzyn, Przedsiębiorcy: Henryk Marcisz (Klub Przedsiębiorców Ziemii Krotoszyńskiej), Kamila Jarocka (Krotoszyńskie Centrum Przedsiębiorczości), Andrzej Czajka (Zakład Pracy Chronionej "Maxpol"), Włodzimierz Kabaciński (Zakład Pracy Chronionej "Jutrzenka").

Ponadto w debacie uczestniczyli: Monika Bulińska (Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości), Beata Dąbek , Marek Gąsiorowski (WYG International), Tadeusz Polowczyk (Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy), przedstawiciele Miejsko-Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej powiatu krotoszyńskiego oraz gospodarze debaty; pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Warsztatu Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Zakładu Aktywności Zawodowej oraz członkowie Stowarzyszenia Partnerstwo w Ekonomii Społecznej.

W trakcie spotkania przedstawiono założenia projektu, możliwości finansowania ekonomii społecznej, nowe stowarzyszenia, dobre praktyki na przykładzie gminy Kwilcz. W czasie dyskusji uczestnicy wyrazili swe poparcie oraz deklarowali chęć przystąpienia do partnerstwa. Celem działań Stowarzyszenia jest tworzenie podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej oraz spółdzielni socjalnych).

Tekst i fot: PCPR