Wirtualny spacer po urzędzie

Rozbudowa szpitala!

Szpital Powiatowy w Krotoszynie będzie rozbudowany! Projekt  obejmujący głównie rozbudowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w budynku przy ul. Mickiewicza  przeszedł pozytywną ocenę w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dzięki temu, decyzją Ministra Zdrowia, powiat krotoszyński otrzyma niemal 6 milionów złotych. Około miliona samorząd powiatowy dołożyć musi ze środków własnych.

Tę radosną informację przekazał dziennikarzom na zorganizowanej w starostwie konferencji prasowej – poseł Maciej Orzechowski.  Starosta Leszek Kulka oraz dyrektor SPZOZ w Krotoszynie Paweł Jakubek nie kryli także swej radości, a słowa podziękowania kierowali do naszego parlamentarzysty .

Podkreślano także rolę Rady Powiatu Krotoszyńskiego, która swymi decyzjami dała "zielone światło" dla rozbudowy.  

Przyznanie środków w ramach PO IiŚ to bardzo znaczący etap w prowadzonej już modernizacji placówki. Poseł  Orzechowski zwrócił na to uwagę mówiąc, że krotoszyński szpital działa świetnie – ma wykwalifikowaną kadrę i jest dobrze wyposażony, a jedynym ograniczeniem rozwoju pozostają warunki lokalowe.

Przyznane pieniądze pozwolą na zrealizowanie w ramach projektu rozbudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – budowę wejścia głównego, połączenie go z budynkiem szpitalnym  oraz budowę nowej pracowni endoskopowej. W istniejącej koncepcji modernizacji szpitala ten etap oznacza rozbudowę parteru budynku przy Mickiewicza. Inwestycja powinna być zrealizowana do roku 2011.

SPZOZ czyni także starania o uzyskanie środków na dalsze etapy modernizacji. Projekt obejmujący budowę górnej kondygnacji złożono w ramach konkursu do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Krotoszyński wniosek złożony w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko powstał dzięki pracy zespołu pod kierownictwem zastępcy dyrektora SPZOZ-u Włodzimierza Szewczyka. Dziękował on wszystkim, którzy wykonali tę tytaniczną pracę, ale także patronowi przedsięwzięcia – posłowi Orzechowskiemu.

 Warto dodać, że resort zdrowia widząc ogromne potrzeby inwestycji szpitalnych zwiększył pulę środków przeznaczonych na rozbudowę SOR-ów o 100 mln złotych. Spowodowało to, że w Polsce miast planowanych około 50 oddziałów powstanie ponad 60 i będą to przede wszystkim inwestycje w szpitalach powiatowych – będących najbliżej pacjenta.