Wirtualny spacer po urzędzie

Spotkanie z sołtysami

18 czerwca 2009 r. w restauracji „CRISTAL” w Krotoszynie odbyło się tradycyjne już spotkanie, na które zostali zaproszeni sołtysi z terenu całego powiatu krotoszyńskiego. Organizatorami spotkania byli: Starosta Krotoszyński – Leszek Kulka oraz Przewodniczący Rady Powiatu – Stanisław Szczotka. Głównym tematem obrad było omówienie aktualnych spraw dotyczących rolnictwa. Spotkanie otworzył starosta krotoszyński Leszek Kulka. Tematyka spotkania:
  1. Aktualna działalność Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Poznaniu w zakresie wniosków PROW na lata 2007 – 2013 – temat omówił Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Poznaniu p. Piotr Łysakowski
  2. Informacja bieżąca z II etapu wdrażania Dyrektywy Azotanowej oraz sprawy bieżące – temat omówiła Kierownik Zespołu Doradczego w powiecie krotoszyńskim – p. Elżbieta Kaczmarek
  3. Ochrona roślin w powiecie krotoszyńskim – temat omówił Kierownik Oddziału w Krotoszynie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu p. Ryszard Kulka.
  4. Bezpieczeństwo dzieci na wsi – temat omówił pracownik PIP w Ostrowie Wlkp. p. Andrzej Zalewski.
  5. Działalność Biura Powiatowego ARiMR w Krotoszynie, omówił p.o. Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w Krotoszynie p. Marcin Jamry.

 

W trakcie spotkania wywiązała się dyskusja, w trakcie, której zostało wyjaśnionych wiele niejasności i wątpliwości rolników powiatu krotoszyńskiego.

 

Tekst i fot. G. Ziętkiewicz WOŚRiL