Wirtualny spacer po urzędzie

Nowy partner zagraniczny powiatu

8 czerwca 2009r. doszło do podpisania Umowy o Współpracy Partnerskiej  pomiędzy Związkiem Gmin Marcali (Węgry) a Powiatem Krotoszyńskim. Dokument sygnowali – przewodniczący Związku dr Laszló Sütő i starosta krotoszyński Leszek Kulka.

 

Podpisanie pierwszej części umowy miało miejsce w mieście Marcali podczas wizyty starosty Leszka Kulki i przewodniczącego rady Stanisława Szczotki na Węgrzech. Wydarzenie to poprzedziło sygnowanie umowy przedwstępnej (listopad 2008) oraz podjęcie stosownej uchwały przez Radę Powiatu Krotoszyńskiego (kwiecień 2009) .

 W dniach 5-9 czerwca włodarze odwiedzili Węgry odbywając szereg rozmów na temat przyszłej współpracy. Byli gośćmi gmin zrzeszonych w związku – m. in. gminy Marcali i Balatonmariafűrdo, która jest gminą partnerską  Koźmina Wielkopolskiego. Polska delegacja uczestniczyła w otwarciu sezonu turystycznego nad Balatonem połączonego z festiwalem regionalnym. Starosta i przewodniczący byli gość uroczystego zakończenia inwestycji drogowych, odwiedzili zespół szkół leśnych,  wizytowali placówki kultury i oświaty.

W podpisanej umowie obie strony zobowiązały się do współpracy w zakresie:

- pomocy organizacjom  społecznym i grupom kulturalnym, artystycznym i sportowym w nawiązaniu kontaktów partnerskich

- pomocy placówkom i grupom oświatowym w nawiązywaniu współpracy

- współpraca w zakresie wymiany grup dzieci i młodzieży węgierskiej i polskiej

- wzajemnej popularyzacji partnera na swoim terenie

- współpracy w zakresie promocji turystyki

- stwarzania możliwości wymiany gospodarczej

 

Podpisanie drugiej części umowy o partnerstwie nastąpi w Krotoszynie, we wrześniu tego roku.