Wirtualny spacer po urzędzie

Krotoszynianie w sejmie i u Rzecznika Praw Dziecka

27 maja 2009 r. w gmachu Sejmu RP odbyła  się Ogólnopolska Konferencja Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie pt. „Przemoc problemem kobiet, mężczyzn i dzieci – działalność Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie”. Wzięli w niej udział pracownicy Powiatowego Centrum Rodzinie z Krotoszyna. 

 Patronat nad konferencją objęli: Marszałek Sejmu RP Pan Bronisław Komorowski oraz Poseł na Sejm RP Pani Alicja Olechowska.Powiat krotoszyński reprezentowali pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Zespołu Interwencji Kryzysowej: Katarzyna Durczewska, Anna Rowicka oraz kierownik Tadeusz  Ciesiółka. 

Przybyli goście mieli okazję przysłuchać się wypowiedziom tak znaczących osób jak: Prof. dr hab. Jerzy Mellibruda, , Dyrektor Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Polityki Społecznej  Krystyna Wyrwicka, Dyrektor Biura Prewencji KG Policji Inspektor Michał Czeszejko-Sochacki. Konferencję zakończyło forum dyskusyjne, podczas którego powołano się pięcioosobową grupa ekspertów, mająca na celu wypracować wspólną strategię dla  wszystkich Ośrodków. W grupie tej znalazł się kierownik Zespołu Interwencji Kryzysowej  Tadeusz Ciesiółka. 

Dzień później, czyli 28 maja na ulicy Śniadeckich 10 odbyło się spotkanie z Rzecznikiem Praw Dziecka Markiem Michalakiem. W spotkaniu z Rzecznikiem uczestniczyli reprezentanci Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia Ofiar Przemocy w Rodzinie z  powiatu krotoszyńskiego oraz pruszkowskiego. Podczas wizyty omawiane były aspekty krzywdzenia dzieci. Poruszony temat przemocy, zaowocował tym, iż Rzecznik Marek Michalak poinformował nas o zmianach w projekcie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która ma kłaść nacisk na skuteczniejszą ochronę ofiar przemocy. Ma stworzyć mechanizmy ułatwiające izolację sprawców od ofiar.  

Tekst i fot: PCPR-ZIK