Wirtualny spacer po urzędzie

Rada Powiatu upamiętniła jubileusz 4 czerwca

Podczas odbywającej się 4 czerwca 2009r.  sesji Rady Powiatu Krotoszyńskiego przewodniczący Stanisław Szczotka w imieniu wszystkich rajców podziękował tym, dzięki którym 20 lat temu Polska weszła na drogę demokracji.

 

W specjalnym oświadczeniu przewodniczący podkreślił:

Dwadzieścia lat temu Polacy wybrali drogę demokratycznego rozwoju. Opowiadając się za godną reprezentacją narodu w parlamencie powiedzieli TAK dla demokracji. I choć wybory 4 czerwca 1989 roku nie do końca przeprowadzono według reguł demokratycznych to podkreślić należy, że otworzyły nam one drogę do budowania nowoczesnego europejskiego państwa.Istotną konsekwencją tego przełomu  było odrodzenie samorządu – najpierw gminnego, a następnie powiatowego i wojewódzkiego. 

Po zakończeniu sesji reprezentacja rady w składzie: Stanisław Szczotka, Leszek Kulka, Cezary Piłkowski i Przemysław Jędrkowiak złożyła kwiaty pod Pomnikiem Wolności na Placu Jana Pawła II w Krotoszynie.