Wirtualny spacer po urzędzie

Ksiądz Twardowski patronem ośrodka w Konarzewie

28 maja 2009r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Konarzewie miała miejsce wzruszająca uroczystość nadania placówce imienia księdza Jana Twardowskiego.

Wybór księdza Jana Twardowskiego nie był przypadkowy. Rada Pedagogiczna oraz rodzice wzięli pod uwagę to, że ksiądz:

·był wielkim przyjacielem dzieci, z myślą o nich pisał wiersze

·na początku pracy duszpasterskiej nauczał dzieci z niepełnosprawnością intelektualną:

·był wielokrotnie nagradzany za twórczość poetycką

·charakteryzowały go optymizm życiowy, humor, dystans do siebie; miał w sobie wiele ciepła i zrozumienia dla inności,

·powszechnie znana jest jego postawa miłości

Przez kilka miesięcy cała społeczność pracowała nad tym, by poznać bliżej sylwetkę Patrona: zbierano informacje o księdzu Janie Twardowskim , prowadzono zajęcia dydaktyczne jemu poświęcone, organizowano konkursy, przygotowano gazetki tematyczne w klasach i holu.

Uroczystość nadania imienia rozpoczęła o godz. 9.30 mszą celebrowaną przez księdza Rafała Mielcarka, proboszcza z Pogorzelicy, przyjaciela Ośrodka. Później uczniowie zaprezentowali przepiękny, wzruszający, chwytający za serce program artystyczny, dzięki któremu zaproszeni na uroczystość goście poznali życie i twórczość księdza Jana Twardowskiego, jego pasje i filozofię życiową. Po nim dyrektor Ośrodka Daria Rakowiecka-Nowacka uzasadniła wybór Patrona i przybliżyła zasady funkcjonowania placówki.

Uchwałę nadania Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu oraz szkołom wchodzącym w jego skład odczytał przewodniczący Rady Powiatu Krotoszyńskiego pan Stanisław Szczotka. Po nim głos zabrali zaproszeni na uroczystość goście, między innymi poseł Ziemi Krotoszyńskiej na sejm RP pan Maciej Orzechowski, dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego w Kaliszu pani Małgorzata Kasprzycka, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu pani Maria Jankowska, wicestarosta krotoszyński, burmistrzowie Zdun i Kobylina, dyrektorzy placówek oświatowo-wychowawczych. Część oficjalna zakończyła się odsłonięciem nowych tablic informacyjnych na budynku Ośrodka.

Po zakończeniu uroczystości wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek. Dla uczniów i zaproszonych gości z zaprzyjaźnionych placówek przygotowano wiele atrakcji: na żywo grała orkiestra, można było przejechać się bryczką zaprzężoną w przepięknie przybrane konie czy wozem strażackim. Wszyscy przyglądali się pokazowi ratownictwa medycznego przygotowanemu przez zespół z Krotoszyna. I dzieci, i dorośli częstowani byli watą cukrową, popcornem, kiełbasą z grilla i bigosem. Zabawa była przednia!

Tekst i fot.: SOSW Konarzew