Wirtualny spacer po urzędzie

Nowe urządzenia diagnostyczne już służą pacjentom

Cyfrowy aparat rentgenowski dla pracowni w Koźminie Wielkopolskim oraz nowy mammograf dla Centrum Profilaktyki i Promocji Zdrowia to nowe urządzenia, które służyć będą pacjentom placówek SPZOZ Krotoszyn. Zakup nowoczesnego sprzętu był możliwy dzięki projektowi współfinansowanemu ze środków Unii Europejskiej.

Urządzenie rentgenowskie, które stanęło w pracowni w Koźminie to najnowocześniejszej generacji aparat tego typu. Pozwoli nie tylko na skrócenie czasu hospitalizacji pacjentów miejscowego poddziału internistycznego szpitala powiatowego, ale i na szybszą i pełniejszą diagnostykę osób korzystających z poradni.

 Aparat mammograficzny, który stanął w centrum profilaktycznym w Krotoszynie, przy ul Floriańskiej, zastąpił urządzenie starszego typu.

Służyć będzie realizacji szerokiej profilaktyki, jaką od wielu lat prowadzi w zakresie wykrywalności raka piersi SPZOZ Krotoszyn. 

W uroczystości oddania do użytku obu urządzeń uczestniczyli licznie samorządowcy – wśród nich włodarze gmin, w których stanęły nowe aparaty – burmistrz Koźmina Maciej Bratborski i wiceburmistrz Krotoszyna Ryszard Czuszke – a także starosta Leszek Kulka i członkowie zarządu powiatu. Specjalnymi gośćmi  byli – członek zarządu Województwa Wielkopolskiego Krystyna Poślednia, prof. Sylwia Grecka – Gazdecka – kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz poseł Maciej Orzechowski, a także prof.. Bogdan Pawlak - konsultant wojewódzki ds. radiologii. 

Całkowita wartość projektu, w ramach którego znalazł się zakup sprzętu to 675 424,00 zł, z czego 470 973,00 zł wyniosło dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 157 500,00 to wkład Powiatu Krotoszyńskiego. 

Projekt „Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie” został zrealizowany w ramach Priorytetu V „Infrastruktura dla Kapitału Ludzkiego” Działanie 5.3 „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.”