Wirtualny spacer po urzędzie

Sesja Rady Powiatu

XXXIX sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego odbędzie się w  czwartek  4  czerwca  2009 r. o godzinie 13,00 w sali posiedzeń  Starostwa Powiatowego w Krotoszynie.

Porządek obrad:

1.Otwarcie posiedzenia.

2.Ustalenie porządku obrad.

3.Podjęcie uchwał w sprawie

a) zmiany uchwały nr XXXII/144/08 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu  na 2009 rok,

b)zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

4.Zapytania i wolne głosy.

5.Zamknięcie obrad.