Wirtualny spacer po urzędzie

Nagroda resortu polityki społecznej dla PCPR

Departament Świadczeń Rodzinnych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej informuje, że rozstrzygnięto otwarty  konkurs ofert na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2009 r. W grupie najlepszych wyróżniono Powiat Krotoszyński – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie za projekt – Utworzenie punktu konsultacyjnego dla rodzin zastępczych w powiecie krotoszyńskim. 

 

Do MPiPS wpłynęły 364 wnioski konkursowe. Z przyczyn formalnych odrzucono 48 z nich. Zespół ocenił pod względem merytorycznym 316 wniosków. Przy ocenie projektów brano pod uwagę innowacyjność projektów, uwzględnienie potrzeb środowiska lokalnego, zgodność z  programem budowania lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną oraz prawidłowość kalkulacji kosztów. Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznał dotację dla 316 projektów.

Zespół zaproponował dofinansowanie 316 wniosków na  łączną kwotę 7.653.000 zł oraz przyznanie wyróżnień w wysokości 7.000 zł dla 21 najlepszych podmiotów realizujących projekty.

W grupie najlepszych wyróżniono Powiat Krotoszyński – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie za projekt – Utworzenie punktu konsultacyjnego dl rodzin zastępczych w powiecie krotoszyńskim.

Komisja konkursowa przyznała również dofinansowanie do 4 z 5 opracowanych na konkurs projektów. Dzięki udziałowi w konkursie powiat zyskał ok. 30.000,00 zł.