Wirtualny spacer po urzędzie

Powiatowy Turniej Motoryzacyjny

16 kwietnia 2015 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola Fryderyka Libelta w Krotoszynie odbył się etap powiatowy XIX Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego.

Organizatorami tegorocznego turnieju byli: Starostwo Powiatowe w Krotoszynie, Komeda Powiatowa Policji w Krotoszynie i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola Fryderyka Libelta w Krotoszynie. Celem turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa młodzieży ponadgimnazjalnej, dlatego po raz kolejny zorganizowano i przeprowadzono etap powiatowy niniejszego turnieju.

Do etapu powiatowego po eliminacjach szkolnych, które miały miejsce 10 kwietnia 2015 roku, przystąpiły trzyosobowe drużyny ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu krotoszyńskiego W szranki stanęło osiem drużyn:
-I Liceum Ogólnokształcące w Krotoszynie, opiekun – pan Grzegorz Kroczak,
-Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie, opiekun – pani Zofia Rosińska,
-Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie, opiekun – pan Mariusz Urbaniak,
-Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krotoszynie, opiekun – pan Krzysztof Paprocki,
-I Liceum Ogólnokształcące w Koźminie Wielkopolskim, opiekun – pan Kazimierz Helwich,
-Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koźminie Wielkopolskim, opiekun – pan Karol Ratajczyk,
-Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach, opiekun – pan Mieczysław Kruszczyński,
-Zespół Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie, opiekun – pan Mirosław Flak.

Uczestników, organizatorów turnieju oraz zaproszonych gości powitał pan Waldemar Wronecki – Główny Specjalista Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Krotoszynie, rozpoczynając tym samym XIX Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny. Tegoroczne zmagania uświetnili nam swoją obecnością pan Paweł Radojewski – Wicestarosta Krotoszyński, pan Franciszek Marszałek – Burmistrz Krotoszyna, pan Ryszard Czuszke – I Zastępca Burmistrza Krotoszyna, pan mł. insp. Mariusz Jaśniak – I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Krotoszynie, pan bryg. mgr inż. Tomasz Niciejewski – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie, pan Aleksander Ziobro – Dyrektor Delegatury w Kaliszu Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz pan Przemysław Wójcik – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Krotoszynie.

Po krótkim zapoznaniu uczestników z zasadami turnieju przez mł. asp. Piotra Szczepaniaka, przystąpiono do walki o pierwsze miejsce w etapie powiatowym XIX OMTM 2015 oraz awans do dalszych etapów turnieju. Pierwszą konkurencją motoryzacyjnych zmagań był test teoretyczny, składający się z 25 pytań z zakresu wiedzy o zasadach i przepisach ruchu drogowego oraz 15 pytań z historii polskiej motoryzacji. Ten ostatni po raz pierwszy pojawił się podczas etapu powiatowego XIX OMTM 2015, sprawiając młodzieży wiele trudności. Jednakże swój zapał i zaangażowanie wykazali w pozostałych, równie trudnych konkurencjach.
Kolejnym krokiem ku zwycięstwu były zadania praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz sprawdzian z obsługi codziennej samochodu. Najbardziej emocjonującym elementem turnieju była jednak jazda sprawnościowa samochodem. Z każdej drużyny, jeden uprawniony członek zespołu musiał w jak najszybszym czasie oraz bez popełniania błędów pokonać wyznaczoną na boisku szkolnym trasę. Młodzi kierowcy znakomicie poradzili sobie z tym zadaniem, kończąc tym samym tegoroczne motoryzacyjne zmagania. Uczestnicy wykazali się wieloma umiejętnościami i sporą wiedzą w zakresie postawionych im wymagań.

Po zakończeniu wszystkich konkurencji, uczestnicy turnieju, uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola Fryderyka Libelta w Krotoszynie oraz zaproszeni goście mieli możliwość obejrzenia pokazów: ratownictwa medycznego przeprowadzonego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie i ratownictwa drogowego przeprowadzonego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie. Niniejszy pokaz stanowił znakomity element dydaktyczny i wychowawczy turnieju oraz doskonale uwieńczył motoryzacyjne zmagania. Pokazy zostały profesjonalnie przygotowane, co pozwoliło młodzieży przyjrzeć się z bliska pracy ratowników medycznych oraz strażaków.

Po podsumowaniu punktacji zdobytej podczas poszczególnych zadań etapu powiatowego turnieju, komisja wyłoniła zwycięzców.
-pierwsze miejsce oraz Puchar Starosty Krotoszyńskiego uzyskała drużyna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim w składzie: Damian Chłopocki, Bartosz Twardowski, Kamil Bała pod opieką pana Karola Ratajczyka
-na drugim miejscu znalazła się i zdobyła Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Krotoszynie drużyna Zespołu Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie w składzie: Łukasz Gubański, Sławomir Talaga, Maciej Wojtkowiak pod opieką pana Mirosława Flaka
-trzecie miejsca i Puchar Burmistrza Krotoszyna zdobyła drużyna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie w składzie: Marcin Ratajczak, Robert Kramarczyk, Maciej Wojtal pod opieką pana Krzysztofa Paprockiego.
Finaliści turnieju oprócz w/w pucharów otrzymali również nagrody rzeczowe ufundowane przez Powiat Krotoszyński.

Tegorocznym zwycięzcom etapu powiatowego XIX Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego życzymy powodzenia na kolejnych etapach turnieju, przekazując poparcie całego powiatu krotoszyńskiego.

tekst Ewelina Wrońska
foto Grzegorz Pierzchała