Wirtualny spacer po urzędzie

Uwaga! Komputer dla osób niewidomych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program  „Komputer dla Homera – 2003” – pomoc w zakupie sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz oprogramowania dla osób niewidomych i niedowidzących.

a) Adresaci programu

 - pełnoletnie osoby w wieku aktywności zawodowej, niepełnosprawne z powodu:

- dysfunkcji narządu wzroku posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub

-umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równoważne,

- dzieci i młodzież w wieku do 18 lat oraz osoby nie posiadające zdolności do czynności prawnych w wieku od 18 do 26 lat niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu wzroku, posiadające aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności

b) warunki uczestnictwa w programie

                - warunkiem uczestnictwa w programie jest wykonywanie przez osobę niepełnosprawną pracy zarobkowej lub zarejestrowanie w urzędzie pracy w przypadku osób bezrobotnych bądź poszukujących pracy(co najmniej od 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku)  lub uczenie się albo studiowanie,

- w programie nie mogą uczestniczyć osoby które w przeszłości, korzystając ze środków PFRON nie dotrzymali warunków umowy lub posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON;

 c) zakres pomocy

- zakup podstawowego sprzętu komputerowego i oprogramowania ( wkład własny w kwocie nie mniejszej niż 10%, maksymalne dofinansowanie wynosi 3.828,00 zł);

- zakup specjalistycznego sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania (wkład własny w kwocie nie mniejszej niż 2%, maksymalne dofinansowanie wynosi 16.588,00 zł);

- zakup specjalistycznych elektronicznych urządzeń brajlowskich ( wkład własny kwocie nie mniejszej niż 2%, maksymalne dofinansowanie wynosi 33.176,00 zł);

- zakupu urządzeń lektorskich (wkład własny w kwocie nie mniejszej niż 7%, maksymalne dofinansowanie wynosi 8.932,00 zł);

Wnioski w/w programu są dostępne w Powiatowym Centrum pomocy Rodzinie w Krotoszynie.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 05 czerwca 2009 w siedzibie PFRON Oddział Wielkopolski, ul. Lindego 4, 60-573 Poznań.