Wirtualny spacer po urzędzie

Powiatowy Dzień Strażaka

W sobotę, 9 maja, na placu przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Strażaka. Zaproszono na nią samorządowców Ziemi Krotoszyńskiej – m. in. starostę Leszka Kulkę oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Stanisława Szczotkę. Głównym punktem uroczystości było wręczenie awansów i odznaczeń strażackich.   Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego reprezentował mł.bryg.Sławowir Zdrenka - Naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej, przybył także Dh. Wacław Skotowski - Wiceprezes Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego, strażaków ochotników z terenu powiatu reprezentował Prezes Edward Kozupa, przybyły także poczty sztandarowe OSP.

Gości powitał i podsumował miniony rok Komendant Powiatowy PSP mł. bryg Mariusz Przybył. Mówi on o stawianych przed strażą nowych zadaniach i o tym, że świetnie się jej współpracuje mi.in. z samorządami i strażami ochotniczymi. Wyrazem uznania dla partnerów społecznych straży było wręczenie Brązowych Odznak "Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej": Leszkowi Kulce - Staroście Krotoszyńskiemu, Julianowi Joksiowi - Burmistrzowi Krotoszyna i st. ogn. Mirosławowi Hajdnerowi - Dowódcy Zastępu JRG PSP Krotoszyn.

Złoty znak związku OSP RP odebrali:
1. dh. Mieczysław Fehner - Prezes OSP Kobylin
2. dh. Andrzej Figlak - Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Zdunach

Medalem honorowym im. Bolesława Chomicza odznaczeni zostali:
dh. Jerzy Kalak - Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Krotoszynie
dh. Jerzy Kołodziejski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Zdunach

Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:
asp. Grzegorz Przybył
mł. asp. Sebastian Szewczyk

W czasie uroczystości wręczono nominacje na wyższe stopnie służbowe:
MŁODSZEGO BRYGADIERA
st. kpt. Mariusz Przybył (komendant) - awans został wręczony w dniu 2 maja na uroczystościach Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka
st. kpt. Tomasz Niciejewski (zastępca komendanta)
ASPIRANTA
mł. asp. Grzegorz Goliński
mł. asp. Grzegorz Przybył
mł. asp. Tomasz Patryas
OGNIOMISTRZA
mł. ogn. Maciej Fornal
STARSZEGO STRAŻAKA
str. Łukasz Marszałek
str. Tomasz Ostój
str. Remigiusz Ptak

W uznaniu zasług, poświęcenia i profesjonalizmu wykazanego w trakcie pełnienia służby oraz propagowaniu honorowego krwiodawstwa Komendant Powiatowy PSP w Krotoszynie uhonorował listami gratulacyjnymi:
st. ogn. Hieronim Skrzypczak
asp. Mateusz Poczta

Za sprawnie przeprowadzone działania ratownicze podczas akcji w zakładach NUTRICIA dyplomy uznania otrzymali:
ogn. Ostach Ireneusz
st. str. Flajszer Paweł

Za profesjonalizm i poświecenie podczas akcji prowadzonej w dniu 1 stycznia 2009 roku
w miejscowości Świnków-Jędrzejowskie dyplom otrzymał jednostka OSP Orpiszew.

Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP w Poznaniu przyznał nagrody uznaniowe z okazji Dnia Strażaka następującym funkcjonariuszom:
mł. bryg mgr inż. Mariusz Przybył
mł. bryg. inż. Tomasz Niciejewski
asp. sztab. Mariusz Zasieczny

Do tytułu godności Wielkopolski Strażak Roku 2008 nominowany został dh. Ryszard Pachurka - OSP Zduny, do tytułu godności Wielkopolski Działacz OSP Roku 2008 nominowany został dh. Eugeniusz Pankiewicz - Komendant Gminny OSP w Zdunach, do tytułu Wielkopolska Straż Pożarna nominowana została OSP Baszków.
Za pracę z młodzieżą dyplomem Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego dh. Stefana Mikołajczaka wyróżniona została dh. Jolanta Bożejewicz - OSP Dąbrowa, za I miejsce w finale wojewódzkim Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej " Młodzież zapobiega pożarom" w kategorii uczniów gimnazjum Dorota Grzemska - OSP Borzęcice, Dorota będzie reprezentowała Wielkopolskę na Eliminacjach centralnych

Starosta Leszek Kulka wręczył podczas uroczystości nagrody zwycięzcom konkursu plastycznego  "Klęska - Powódź Czy Huragan - Straż Pożarna Ci Pomaga". W plebiscycie redakcji „Głosu Wielkopolskiego – Informacji Regionalnych” najpopularniejszym strażakiem został dh. Jerzy Kalak, a jednostką – OSP Orpiszew.Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie wzbogaciła się o nowy sprzęt. Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu drogowego w Kaliszu przekazał nieodpłatnie samochód osobowy marki PUNTO.Powszechny Zakład ubezpieczeń w Krotoszynie zakupił 5 sztuk  hełmów strażackich. 

Źródło: PSP Krotoszyn