Wirtualny spacer po urzędzie

Bezpłatne badania profilaktyczne! Zapraszamy!

Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  w  Krotoszynie  Centrum  Profilaktyki  Medycznej  i  Promocji  Zdrowia, ul. Floriańska 10 zaprasza  na  bezpłatne  i  bez  skierowania badania w  ramach  programów  profilaktycznych  Narodowego  Funduszu  Zdrowia.

· Badania  mammograficzne  kierowane  do  kobiet  z  przedziału  wiekowego 1940 – 1959  (tj. kobiety  w  wieku  50 – 69 lat), które  nie  miały  wykonanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy oraz te, które otrzymały w ramach realizacji programu profilaktyki raka piersi w roku 2008 pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy     z powodu obciążenia następującymi czynnikami ryzyka:

- rak piersi wśród członków rodziny (u matki, siostry lub córki),

- mutacje w obrębie genów BRCA1 lub/i BRCA2Programem nie są objęte kobiety, u których już wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym w piersi. 

Badania  mammograficzne  wykonywane  są  w  Centrum  Profilaktyki  Medycznej i Promocji  Zdrowia w  następujących  dniach  i  godzinach: 

poniedziałek, środa, czwartek  od  9.00  do  14.00

wtorek  i  piątek  od  12.00  do  17.00· 

Badania  cytologiczne  kierowane  są  do  kobiet  z  przedziału  wiekowego 1950 – 1984  (tj. kobiety  w  wieku  25 – 59 lat).  Badania te przeprowadzane są raz na 3 lata. Pacjentki leczone z powodu zmian chorobowych szyjki macicy po zakończeniu leczenia ponownie mogą uczestniczyć w skryningu cytologicznym. Na badania cytologiczne można umawiać się osobiście lub telefonicznie w godzinach pracy poradni ginekologiczno – położniczych SPZOZ w Krotoszynie:

a) Poradnia Ginekologiczno – Położnicza:63 - 700 Krotoszyn, ul. dr Wł. Bolewskiego 8, tel. 62/588 03 90 wew. 329Przyjmują:

Lek. Sławomir Ząbczyński  

poniedziałek 7.00 – 13.00

Lek. Halina Stasiak – Moczulska

poniedziałek 11.00 -  14.00

wtorek 11.00 – 16.00

środa, czwartek  8.00 – 12.00            

 

Lek. Teresa Ząbczyńska

 

piątek  7.00 – 13.00

 

 

Lek. Tomasz Wojno

                                        

środa  15.00 - 18.00                                                                   

piątek   7.00 – 12.00

 

b) Poradnia Ginekologiczno – Położnicza: 63 – 750 Sulmierzyce, ul. Krótka 1, tel. 62/722 31 17 Przyjmuje:

             Lek. Sławomir Ząbczyński

                            

piątek   7.00 – 13.00                                       

c) Poradnia Ginekologiczno – Położnicza: 63 – 740 Kobylin, ul. Grunwaldzka 2, tel. 65/548 24 53 Przyjmuje:

             Lek. Tomasz Wojno                                       

czwartek  13.30 – 20.00                          

d) Poradnia Ginekologiczno – Położnicza 63 – 720 Koźmin Wlkp., ul. Stęszewskiego 9, tel. 62/721 67 04 Przyjmuje:

 Lek. Marta Gładkowska – Harasimowicz

 wtorek, środa, piątek 8.00 – 12.00

Lek. Janina Humska – Mackiewicz 

poniedziałek, czwartek 16.00 – 19.00 

Na  badania  pacjentka  powinna  zgłosić  się  z aktualną  legitymacją  ubezpieczeniową  i  dowodem  osobistym. Programy  są  realizowane  od  1  stycznia  do  31  grudnia  2009  roku.

 Wszelkie informacje dotyczące badań profilaktycznych można uzyskać w Centrum Profilaktyki Medycznej i Promocji Zdrowia w Krotoszynie, ul. Floriańska 10,  tel. 062 – 588 03 89 lub 062 – 588 04 04 wew. 442., lub na stronie internetowej www.spzoz.krotoszyn.pl