Wirtualny spacer po urzędzie

Nadzwyczajna sesja

XXXVII sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego odbędzie się w środę 29kwietnia  2009 r. o godzinie 15,00 w sali posiedzeń  Starostwa Powiatowego w Krotoszynie. Sesja ma charakter nadzwyczajny. Jej zwołanie związane jest z koniecznością podjęcia zmian budżetowych i wprowadzeniem do budżetu środków, które będą wypłacane w ramach stypendiów na wyrównywanie szans edykacyjnych  dla uczniow szkół ponagimnazjalnych. Projekt współfinansowany jest ze środków unijnych i z budżetu państwa.   

Porządek obrad:

 

1.Otwarcie posiedzenia.

2.Ustalenie porządku obrad.

3.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/144/08 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu  na 2009 rok.

4.Zapytania i wolne głosy.

5.Zamknięcie obrad.