Wirtualny spacer po urzędzie

Informacja o przetargu

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest "Przebudowa i rozbudowa budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie".
Ogłoszenie nr 63933-2009 ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20 kwietnia 2009r.oraz na stronie internetowej Szkoły pod adresem: www.zsp2.krotoszyn.net.

 Oferty prosimy składać do 12 maja 2009r. godz. 9.00 w siedzibie Szkoły: Plac Jana Pawła II nr 5, 63-700 Krotoszyn.