Wirtualny spacer po urzędzie

Mechanicy z ?trójki? wśród najlepszych

Drużyna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 z Krotoszyna zdobyła III miejsce w  II Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Mechanicznym, który odbył się 19-20 marca 2009r. w Płocku. Zakres przedmiotowy konkursu obejmował zagadnienia z technologii maszyn, mechaniki, konstrukcji i eksploatacji maszyn. Konkurs był przeprowadzony w dwóch etapach:

Etap I - szkolny, przeprowadzony został przez Szkolną Komisję Konkursową. Do II ogólnopolskiego etapu przeszli uczniowie, którzy zajęli cztery pierwsze miejsca: Dariusz Pawlak, Zbigniew Cierniewski, Adrian Fornalczyk oraz Mikołaj Grembowski.

Etap II - ogólnopolski, odbył się dnia 19 i 20 marca 2009 roku w Zespole Szkół Technicznych w Płocku i obejmował rozwiązanie testu, odpowiedzi na pytania przed Komisją Konkursową i publicznością oraz ćwiczenie praktyczne na zestawie edukacyjnym formy FESTO. Uczniowie naszej szkoły w składzie: Dariusz Pawlak, Adrian Fornalczyk, Mikołaj Grembowski oraz Zbigniew Cierniewski pod opieką Dariusza Zaremby zajęli III miejsce i z rąk dyrektora szkoły ZST odebrali puchar.

W Etapie II wzięło udział 18 drużyn w tym 2 drużyny z Czech.
Konkurs corocznie jest skierowany do uczniów szkół średnich zawodowych o głównym kierunku mechanicznym (wszystkie specjalności zawodowe). Jego celem jest propagowanie wiedzy z zakresu nauk technicznych.

Organizatorem jest Zespół Szkół Technicznych w Płocku, współorganizatorem - Zarząd Główny SIMP. Honorowy patronat sprawuje Prezydent Miasta Płocka, konsultację merytoryczną zapewniają Politechnika Warszawska - Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemia w Płocku, a także Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Tekst i fot: ZSP 3