Wirtualny spacer po urzędzie

Powiatowa olimpiada fizyczna

25 marca uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu krotoszyńskiego walczyli o laur najlepszego młodego fizyka. II Powiatowa Olimpiada Fizyczna odbyła się pod honorowym patronatem starosty krotoszyńskiego i burmistrza Krotoszyna.

Konkurs ma założeniach rozwijać zainteresowania i  uzdolnienia  młodzieży w kierunku nauk matematyczno-przyrodniczych w szczególności fizyki; podnosić poziom pracy nauczyciela z uczniami zdolnymi, zainteresowanymi fizyką i astronomią i przygotować uczniów do dalszego kształcenia poprzez podnoszenie poziomu nauczania fizyki i astronomii, a także motywować do poszerzania swoich wiadomości, mobilizować do samodzielnej i systematycznej pracy.

Olimpiada odbyła się w 2 etapach:

I Etap: Miejsce- Gimnazjum nr 2 im. M. Kopernika w Krotoszynie – ok. 40 uczniów przystąpiło do olimpiady, Mariola Kaźmierczak z SODN powitała gości honorowych oraz uczestników, przemówił także starosta krotoszyński Leszek Kulka , a   wiceburmistrz Ryszard Czuszke dokonał uroczystego otwarcia II POF.

II Etap: Miejsce -I LO im. H. Kołłątaja -  konferencja naukowa przeznaczona dla uczestników olimpiady ,uczniów interesujących się naukami przyrodniczymi oraz dla nauczycieli fizyki i astronomii, geografii, przyrody.

Rok 2009 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Astronomii. Nie bez przyczyny tegorocznym gościem honorowym spotkania był dyrektor Obserwatorium Astronomicznego UAM w Poznaniu prof. dr hab. Edwin Wnuk, który  wygłosił konferencję Pt. „Od lunety Galileusza do współczesnych obserwacji astronomicznych”. Sylwetkę profesora przedstawił starosta Leszek Kulka . Przypomniał on, że  zainteresowania naukowe profesora dotyczą głównie dynamiki naturalnych i sztucznych ciał Układu Słonecznego, a także wykorzystania sztucznych satelitów Ziemi do badań geodezyjnych i geofizycznych. W tym zakresie opublikował kilkadziesiąt artykułów naukowych. Współpracuje z ośrodkami naukowymi w Europie, USA i Brazylii. Wygłosił wiele referatów na międzynarodowych kongresach i konferencjach naukowych. Jest autorem między innymi I tomu Wielkiej Encyklopedii Geografii Świata zatytułowanego "Planeta Ziemia".

Starosta L. Kulka podsumowując prezentację zauważył m.in., że Międzynarodowy Rok Astronomii sprzyja refleksji nad dobrodziejstwami, jakie ludzkości przynosi nauka.

 

Po wykładzie odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom II POF . Najlepszym fizykom kategorii gimnazjum nagrody ufundowane przez Miasto i Gminę Krotoszyn wręczył R. Czuszke. Laureatom kategorii szkół ponadgimnazjalnych nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe wręczył L. Kulka.

Laureaci:

I. Kategoria gimnazjum:

I miejsce :  Hainisch Dominik - Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie

Pietrasik Łukasz – Gimnazjum nr 1 w Krotoszynie

Szulc Adam - Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie

II miejsce: Kaźmierczak Damian - Gimnazjum nr 5 w Krotoszynie

Szlachetka Artur - Gimnazjum nr 3 w Krotoszynie

III miejsce: Chudy Sebastian i Glapa Krystian - Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie

Wyróżnienia: IV miejce : Miedzińska Barbara - Gimnazjum w Kobylinie, V miejsce: Lindner Tymoteusz - Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie VI miejsce: Nyczka Martyna -Gimnazjum nr 3, Szkudlarek Adrian - Gimnazjum w Koźminie

Wśród gimnazjalistów poziom wiedzy uczniów był wyjątkowo wysoki ( o I Miejscu  i  II decydowały szczegóły!!!) , gdyż 5 uczniów krotoszyńskich gimnazjów zostało już w marcu Finalistami Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

II. Kategoria szkoły ponadgimnazjalne:

I miejsce : Lewandowski Kornel -I LO w Krotoszynie

II miejsce : Nowaczyńska Agnieszka -I LO w Krotoszynie

III miejsce : Żmuda Marcin - I LO w Krotoszynie

Wyróżnienia: IV miejsce: Marszałek Joanna- ZSPnr1 w Krotoszynie

V miejsce: Roszczak Joanna ZSP Koźmin Wlkp

VI miejsce: Maśko Katarzyna I LO Krotoszyn, Galler Mariusz I LO Koźmin Wlkp

 Gratulacje laureatom, podziękowanie uczestnikom i profesorowi przekazał wiceburmistrz Ryszard Czuszke.

Organizatorem II POF był Samorządowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krotoszynie.