Wirtualny spacer po urzędzie

Krotoszyńskie e-Szkoły

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, I Liceum Ogólnokształcące im H. Kołłątaja i Gimnazjum nr 4 z Krotoszyna zostały zarekomendowane i zaproszone do udziału w pilotażowym i prestiżowym programie e-Szkoła Wielkopolska. Program, który obejmuje tylko 75 wielkopolskich szkół, ruszył 17 lutego 2009r.

Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej rozwija program e-Szkoła Wielkopolska, mający na celu wspomaganie systemu oświaty poprzez wprowadzanie usług cyfrowych dla nauczycieli i uczniów, pozwalających na uzupełnienie kształcenia stacjonarnego o elementy e-learningu i wykorzystanie platform edukacyjnych, jako nowego środka komunikacji pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami.

W ramach programu szkoły wyposażane są w odpowiednie usługi informatyczne, infrastrukturę i przygotowanie nauczycieli. Staną się w ten sposób lokalnymi centrami wiedzy i będą mogły w ciągu najbliższych lat służyć jako centra kształcenia inspirujące budowę lokalnych społeczności informacyjnych oraz wdrażanie technologii informatycznych na swoim terenie. Planowane jest, aby w każdym powiecie i mieście na prawach powiatu wielkopolski powstało jedno gimnazjum i jedna szkoła ponadgimnazjalna (liceum) pełniąca funkcję „Szkoły wzorcowej” programu „eSzkoła Wielkopolska”.


W roku 2009 OFEK realizuje projekty w partnerstwie z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza, finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki:

  • eSzkoła Wielkopolska – Twórczy Uczeń,
  • eSzkoła Wielkopolska – Twórczy Nauczyciel,
  • eSzkoła Wielkopolska – Pomoc Techniczna - fundusz statutowy OFEK.

W najbliższym czasie w tych szkołach zostanie powołanych po pięć zespołów uczniowskich składających się z 12 uczniów, każdy z nauczycielem prowadzącym projekt. Grupy te od kwietnia do listopada będą realizować zaproponowane przez siebie autorskie projekty edukacyjne o charakterze interdyscyplinarnym.

Po zakończeniu programu projekty wezmą udział w konkursie, w którym są przewidziane bardzo cenne nagrody dla uczestników i ich opiekunów w każdej z kategorii:

I miejsce laptopy z oprogramowaniem,

II miejsce wysokiej klasy kamery cyfrowe,

III miejsce aparaty cyfrowe".

 

Tekst: Przemysław Wójcik ZSP 2