Wirtualny spacer po urzędzie

Zguby czekają na właścicieli

W Biurze Rzeczy Znalezionych prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Krotoszynie znajdują się przedmioty, które czekają na swoich właścicieli. Zobacz informację na ten temat

STAROSTA KROTOSZYŃSKI

w dniu 16 marca 2009 r. WZYWA

osoby  uprawnione do odbioru depozytu przechowywanego w Biurze Rzeczy Znalezionych

prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Krotoszynie , 63 – 700 Krotoszyn, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10 ( Budynek nr 2 , I piętro, pokój 1 – Wydział Spraw Obywatelskich )

niżej wymienionego  depozytu w terminie do 16 marca  2012 r. 

 

Lp.

Określenie depozytu

IlośćJedmiary

Miejsce i data  znalezienia depozytu

Depozyt zgłoszony  przez :

Osoba uprawniona do odbioru depozytu

1.2.3.4.5.6.7.

1.

   

Portfelik skórzany kol. czarny zawierający pewna kwotę pieniędzy.

 

1

szt.

Krotoszyn – teren targowiska miejskiego     

KPP w Krotoszynie Znalazca nie żąda znaleźnegoOsoba uprawniona nieznana. Wezwanie do odbioru zamieszczone na tablicach ogłoszeń w Budynkach nr 1 i 2 oraz stronie internetowej Starostwa.

Osoba uprawniona do odbioru depozytu winna stawić się osobiście lub przez pełnomocnika i złożyć pisemny wniosek z opisem rzeczy zagubionej w celu jej identyfikacji. Zgodnie z art. 4.ust.2 Ustawy z dnia 18 października 2006 roku –o likwidacji niepojętych depozytów ( Dz.U.z 2006 Nr 208, poz. 1537 ) termin do odbioru depozytu upływa z dniem    16 marca 2012r. Po upływie tego terminu wszczyna się procedurę likwidacji niepodjętego depozytu.

Wezwanie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń w budynku nr 1 i nr 2 oraz stronie internetowej 

  Z upoważnienia  starosty   

mgr Andrzej Wichłacz 

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich