Wirtualny spacer po urzędzie

Krotoszyńskie PTTK ma nowego prezesa

W środę 11 marca 2009 r. odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Oddziału PTTK w Krotoszynie. W imieniu ustępującego Zarządu, obszerne sprawozdanie z działalności za minioną kadencję złożył Prezes Jan Grząka.

W treści sprawozdania nie zabrakło ciepłych słów pod adresem samorządów powiatowego i gminy Krotoszyn, za wsparcie finansowe i merytoryczne podejmowanych przez  krotoszyński oddział PTTK działań.

Wyróżniono odznaczeniami i dyplomami wielu działaczy, a najwyższe odznaczenie Złotą Odznakę PTTK otrzymał Juliusz Poczta – Przewodniczący Komisji Turystyki Młodzieżowej.  

Głos zabrali przedstawiciele samorządów, starosta Leszek Kulka podkreślił wielką wychowawczą rolę organizacji turystycznej, ale też jej wielkie zasługi w promowaniu Ziemi Krotoszyńskiej. Burmistrz Julian Jokś mówił o dobrze wykonanej robocie przez krotoszyńskich PTTK-owców, którzy swoją społeczną pracą wspierają urzędników w wykonywaniu nałożonych przez ustawodawcę zadań.  

Włodarze gminy i powiatu wręczyli członkom Zarządu nagrody ufundowane przez oba samorządy. Za wieloletnią pracę w turystyce podziękowania odebrali m.in. Halina Konieczna, Jan Grząka, Walerian Marciniak i Antoni Azgier.

Po dyskusji przystąpiono do wyborów. W głosowaniu tajnym wybrano nowego prezesa oddziału, którym został pełniący dotychczas obowiązki wiceprezesa Karol Piotrowski. Do Zarządu wybrano ponadto: Antoniego Azgiera,  Andrzeja Chmielarza, Halinę Konieczną, Bogdana Jakubka, Kazimierza Mackiewicza, Juliusza Pocztę, Zofię Wiatrak, Romualda Nawrockiego, Otylię Puchałę i Ryszarda Chojnickiego.

ww