Wirtualny spacer po urzędzie

Nowoczesna platforma łączy instytucje w powiecie

10 marca 2009r. odbyła się konferencja „Działać bez ograniczeń”  poświęcona Samorządowej Elektronicznej Platformie Informacyjnej. Głównym organizatorem spotkania był Powiatowy Urząd Pracy.

Uczestników konferencji powitali - starosta Leszek Kulka (który otworzył spotkanie) oraz dyrektor PUP Tadeusz Polowczyk. 

Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna jest kompleksowym rozwiązaniem informatycznym, które umożliwia podmiotom administracji samorządowej bezpieczny i natychmiastowy dostęp do informacji.  

SEPI stwarza możliwość lepszej formalnej obsługi osób bezrobotnych zobowiązanych do ciągłego okazywania zaświadczeń o posiadanym przez nie statusie. System został wprowadzony dzięki inicjatywie Powiatowego Urzędu Pracy. 

W styczniu 2009 rozpoczęto szkolenia, które zakończyły się w połowie lutego. W efekcie powstał system, który objął PUP , ośrodki pomocy społecznej w gminach, Komendę Powiatową Policji, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej.  

Zasady działania SEPI w powiecie zaprezentowała na konferencji Hanna Wawrzyniak – informatyk PUP. Wspomniała ona także o pozyskanych z innego projektu PUP infokioskach, które otrzymały urzędy gminne i starostwo.

Pierwszymi doświadczeniami w zakresie użytkowania systemu podzieliła się natomiast Izabela Domaszewska kierująca Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kobylinie.  

Sam system SEPI i perspektywy jego rozwoju zaprezentowali Dorota Beksińska i Andrzej Plachta z firmy Sygnity SA, która jest autorem systemu. Wcześniej platformę wprowadzono już m.in. w Siemianowicach i Garwolinie. W Wielkopolsce Krotoszyn ma ją jako pierwszy! 

Zabierający głos w imieniu resortu pracy i polityki społecznej Zbigniew Olejniczak pogratulował PUP nowoczesnych rozwiązań. Przypomniał także, że w krotoszyńskim urzędzie jako jedynym w Polsce wdrażany jest pilotażowo program kompleksowej obsługi osób bezrobotnych „Syriusz”, który dopiero w drugiej połowie tego roku będzie zainstalowany we wszystkich urzędach pracy w kraju. 

Słowa pochwały pod adresem wprowadzających nowatorskie metody obsługi klienta pracowników instytucji samorządowych skierował  także obecny na konferencji poseł Maciej Orzechowski.  

Szereg pytań do autorów platformy SEPI mieli uczestniczący w konferencji dyrektorzy urzędów pracy z Wielkopolski. Obok nich w spotkaniu wzięli udział także goście Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz przedstawiciele władz gminnych z terenu powiatu, a także członkowie zarządu i przewodniczący komisji rady powiatu.