Wirtualny spacer po urzędzie

Działacze organizacji gośćmi radnych

Członkowie Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu Krotoszyńskiego zaprosili na swe obrady (18 lutego 2009r.) przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu. Dyskutowano o szansach i zagrożeniach dla rozwoju tych organizacji.

Dyskusję poprzedziła informacja Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Krotoszynie na temat działalności organizacji pozarządowych na Ziemi Krotoszyńskiej. Obecnie w naszym powiecie zarejestrowano ich 231.

Radni oddali głos przybyłym na obrady przedstawicielom organizacji. Krótko prezentowali oni swoją działalność, mówili także o największych kłopotach, z jakimi borykają stowarzyszenia, a także przekonywali, że powierzone organizacjom zadania są bardzo efektywnie wykonywane, a przeznaczone na nie pieniądze - dobrze wydawane.

Obrady Komisji odbywały się gościnnie w Centrum Koordynacyjno-Informacyjnym dla organizacji pozarządowych działającym w Krotoszynie, przy ul. Zdunowskiej 12. Lokal ten jest także siedzibą wielu stowarzyszeń – m.in. Centrum Wolontariatu Ziemi Krotoszyńskiej.

Zobacz informację o organizacjach pozarządowych na terenie powiatu.