Działacze organizacji gośćmi radnych

Wirtualny spacer po urzędzie

Działacze organizacji gośćmi radnych

Członkowie Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu Krotoszyńskiego zaprosili na swe obrady (18 lutego 2009r.) przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu. Dyskutowano o szansach i zagrożeniach dla rozwoju tych organizacji.

Dyskusję poprzedziła informacja Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Krotoszynie na temat działalności organizacji pozarządowych na Ziemi Krotoszyńskiej. Obecnie w naszym powiecie zarejestrowano ich 231.

Radni oddali głos przybyłym na obrady przedstawicielom organizacji. Krótko prezentowali oni swoją działalność, mówili także o największych kłopotach, z jakimi borykają stowarzyszenia, a także przekonywali, że powierzone organizacjom zadania są bardzo efektywnie wykonywane, a przeznaczone na nie pieniądze - dobrze wydawane.

Obrady Komisji odbywały się gościnnie w Centrum Koordynacyjno-Informacyjnym dla organizacji pozarządowych działającym w Krotoszynie, przy ul. Zdunowskiej 12. Lokal ten jest także siedzibą wielu stowarzyszeń – m.in. Centrum Wolontariatu Ziemi Krotoszyńskiej.

Zobacz informację o organizacjach pozarządowych na terenie powiatu.