Wirtualny spacer po urzędzie

Sesja Rady Powiatu

XXXIII sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego odbędzie się w piątek, 30 stycznia 2009 r. o godzinie 13,00, w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Krotoszynie przy ul. Kołłątaja 7.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.

2.Ustalenie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

5.Interpelacje i zapytania radnych.

6.Wnioski i oświadczenia radnych.

7.Sprawozdanie z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2008.

8.Podjęcie uchwał w sprawie:

a)  zmiany uchwały Nr XLI/275/06 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Baszkowie,

b)  zatwierdzenia projektu zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009.9.    Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady w 2008 r.10. Przedłożenie planów pracy Komisji Rady na 2009 rok.

11.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12.Zapytania i wolne głosy.

13. Zamknięcie obrad.