Wirtualny spacer po urzędzie

Prezydent RP w Krotoszynie

Lech Kaczyński – prezydent Rzeczypospolitej Polskiej gościł w Krotoszynie w poniedziałek, 19 stycznia 2009r. W samo południe przybył pod Pomnik Wolności, by złożyć kwiaty  i porozmawiać z mieszkańcami miasta. Na Placu Jana Pawła II przywitali L. Kaczyńskiego przedstawiciele władz lokalnych.

Spotkanie poprzedził wprowadzający wykład o dziejach Pomnika Wolości  wygłoszony przez dr Edwarda Jokiela.

L. Kaczyński przybył do Krotoszyna na zaproszenie burmistrza Juliana Joksia. Rozpoczął wizytę od wystąpienia skierowanego do mieszkańców.  

Przewodniczący Rady Powiatu Krotoszyńskiego Stanisław Szczotka oraz Starosta Krotoszyński Leszek Kulka przy powitaniu wręczyli Prezydentowi RP Medal z okazji 10-lecia Samorządu Powiatowego w Krotoszynie.

W Krotoszynie gościł tego dnia także Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, który również złożył kwiaty pod Pomnikiem Wolności.

Spod pomnika Prezydent udał się do I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja. W imieniu społeczności szkolnej przywitał gościa dyrektor Grzegorz Nowacki. Przypomniał on, że Lech Kaczyński gościł już  w „Kołłątaju” przed 15 laty, kiedy piastował funkcję prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

Swe wystąpienie w I Liceum Ogólnokształcącym im. H. Kołłątaja Lech Kaczyński  adresował głównie do młodzieży i na jej pytania też odpowiadał. Mówił o wielowymiarowym pojęciu patriotyzmu, o mocnych i słabych stronach Unii Europejskiej, o znaczeniu Powstania Wielkopolskiego i przyczynach jego marginalizacji w historii Polski oraz przekonywał, że ludzie młodzi powinni być aktywnymi uczestnikami życia społeczno-politycznego swego kraju. Ujawnił się też jako zdeklarowany orędownik równości szans edukacyjnych.

Dziękując za wizytę w Krotoszynie burmistrz Julian Jokś podarował Prezydentowi obraz z wizerunkiem ratusza. Głowa państwa otrzymała też kwiaty od uczniów LO oraz od dzieci ze szkoły podstawowej z Myjomic w powiecie kępińskim.