Wirtualny spacer po urzędzie

Starosta gościł uczestników projektu Task Force

15 stycznia 2009 r. w Krotoszynie gościła grupa osób reprezentujących organizacje uczestniczące w międzynarodowym projekcie TASK FORCE mającym na celu rozbudowę sieci placówek pomocy dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Jednym z punktów wizyty było spotkanie ze starostą krotoszyńskim Leszkiem Kulką.

Dwie przedstawicielki Centrum Terapeutycznego  Kobiet z Getyngi, przedstawiciel podobnej placówki z Nottingham w Anglii, przedstawicielki Demokratycznej Unii Kobiet  oraz panie z grupy ekspertów Task Force z Poznania przybyły do starosta wraz z dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Andrzejem Piotrowskim,  szefem Ośrodka Interwencji Kryzysowej Tadeuszem Ciesiółką oraz podinsp. Karolem Budzińskim z KPP Krotoszyn. Zaproszono także prasę.

 Starosta krótko przedstawił powiat krotoszyński. Mówił o polityce społecznej samorządu powiatowego, podkreślił, że przykłada on ogromną wagę do pomocy rodzinie, zwłaszcza tej pozostającej w kryzysie. Zaprezentował także program „Bezpieczny Powiat” i zwrócił uwagę na to, że w ramach jego realizacji współpracuje ze sobą wiele instytucji.

 

Renata Berent – Mieszczanowicz – przewodnicząca Rady Krajowej Demokratycznej Unii Kobiet przedstawiła kwestię pomocy osobom dotkniętych domową przemocą, którą zajmuje się od wielu lat. O samym projekcie opowiedziała z kolei jego koordynator – pani Urszula Walas. Program obejmuje regiony – wielkopolski i dolnośląski, a PCPR i OIK z Krotoszyna zostały włączone w sieć instytucji realizujących ten program.

Lilla Koch, Wiebke Landwehr oraz Malcolm Mattews  opowiedzieli o doświadczeniach w pracy z ofiarami przemocy w swoich krajach . (M. Mattews jest jednym  z inicjatorów instytucji „niebieskich pokoi” – pomieszczeń, w których w przyjaznej atmosferze  przeprowadza się rozmowy z dziećmi dotkniętymi przemocą.) 

Goście zwiedzali także Ośrodek Interwencji Kryzysowej, a dzień wcześniej Tadeusz Ciesiółka i Andrzej Piotrowski prezentowali  na konferencji Poznaniu krotoszyński system wsparcia, który obejmuje nie tylko wsparcie dla ofiar, ale także pracę ze sprawcami przemocy.

Uczestnicy programu nie kryli uznania dla dokonań powiatu krotoszyńskiego w tej dziedzinie. W Zdunach zostanie uruchomiony wkrótce ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy, w którym schronienie znajdzie grupa kobiet i dzieci.