Wirtualny spacer po urzędzie

Budżet 2009 uchwalony

Radni Rady Powiatu Krotoszyńskiego jednogłośnie uchwalili budżet na rok 2009. Głosowanie odbyło się na sesji,  we wtorek – 30 grudnia 2008r.

                                                                                                      

Zanim doszło do głosowania opinie na temat projektu przeczytali przewodniczący komisji rady – Hieronim Marszałek oraz Wiesław Popiołek. W obu opiniach dominowało przekonanie, że budżet jest zrównoważony, ale też pozwala na przeznaczenie środków na ewentualne inwestycje, które nastąpić mogą w roku 2009.

Podobnego zdania był referujący założenia budżetowe starosta krotoszyński Leszek Kulka. Zarówno jednak włodarz powiatu jak i przewodniczący komisji zwracali uwagę na wielką niewiadomą, jaką okazać się może sytuacja ekonomiczna kraju, co może znaleźć bezpośrednie przełożenie na udział samorządów w podatku dochodowym.                             

Uchwalenie budżetu na rok 2009 poprzedziły wielogodzinne konsultacje i dyskusje, które odbywały się na posiedzeniach komisji stałych rady.

Podczas sesji wiceprzewodniczący rady Juliusz Poczta odczytał pozytywnie oceniającą projekt opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Po tych formalnościach nastąpiło głosowanie. Radni jednomyślnie przyjęli uchwałę.  

Budżet powiatu na rok 2009 po stronie dochodów wynosi 64 mln 154 tys. 497 zł, a po stronie wydatków – 68 mln 526 tys. 671 zł.