Wirtualny spacer po urzędzie

Gatunki chronione w naszej okolicy

21 kwietnia br. w Publicznym Przedszkolu w Zdunach oraz w Niepublicznym Parafialnym Przedszkolu w Zdunach przedstawicielka Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa inspektor Danuta Kułaga przeprowadziła prelekcję pn. „Gatunki chronione naszej okolicy”

 

Lekcja ochrony przyrody w formie prezentacji multimedialnej została przegotowana w odpowiedzi na zaproszenie Publicznego Przedszkola w Zdunach oraz Niepublicznego Parafialnego Przedszkola w Zdunach.  Na terenie w/w placówek był realizowany ekologiczny projekt pn. „Kocham moją  planetę”. Podczas prezentacji dzieci min. poznały chronione rośliny i zwierzęta oraz usłyszały jak należy traktować rośliny i zwierzęta objęte ochroną gatunkową, a występujące w naszym najbliższym otoczeniu. Głównym celem prezentacji było zobrazowanie ochrony gatunkowej roślin i zwierząt dziko występujących oraz zabezpieczenie miejsc ich występowania przed zniszczeniem.

D.K. - WOŚRiL