Wirtualny spacer po urzędzie

Sołtysi spotkali się przed Wigilią

18 grudnia 2008 r. w restauracji „CRISTAL” w Krotoszynie odbyło się spotkanie, na które zostali zaproszeni sołtysi z terenu całego powiatu krotoszyńskiego.  Organizatorami spotkania byli: Przewodniczący Rady Powiatu p. Stanisław SzczotkaStarosta Krotoszyński p. Leszek Kulka  Spotkanie otworzył Starosta Krotoszyński Leszek Kulka. W trakcie spotkania omówiono następujące tematy: 
  1. „ Informacja dotycząca realizacji rządowego programu zwalczania choroby Aujeszky’ego” - p. Marian Grządka – Powiatowy Lekarz Weterynarii.
 
  1. „ II etap wdrażania Dyrektywy Azotanowej oraz sprawy bieżące”- p. Elżbieta Kaczmarek – Kierownik Zespołu Doradczego w powiecie krotoszyńskim.
 
  1. „ Zmiany w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników”-  p. Henryk Prokopczuk –  KRUS Krotoszyn
 
  1. „Praktyczne działania sołtysa na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy rolników i członków ich rodzin” -  p. Andrzej Zalewski – PIP w Ostrowie Wlkp.
 
  1. „ Praktyczne aspekty usuwania pokryć dachowych zawierających azbest” -   p. Błażej Kurzawa   
6.     Podsumowanie plebiscytu o tytuł „Supersołtysa Powiatu Krotoszyńskiego” 

Tekst: G. Ziętkiewicz