Wirtualny spacer po urzędzie

Delegat starostwa na konferencji w Poznaniu

Konferencja COP 14 (XIV Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) wraz z IV Sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto), która odbywa się w dniach 1 – 12 grudnia 2008 r. w Poznaniu była najbardziej prestiżowym forum dyskusji politycznej w zakresie ochrony klimatu. Starostwo Powiatowe, poprzez swego przedstawiciela, uczestniczyło w jednym z seminariów: ”Doświadczenia Europy Środkowej i Wschodniej w ochronie klimatu”.

W trakcie seminarium, w którym brał udział Grzegorz Ziętkiewicz z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, zapoznano się z inicjatywami krajów borykających się problemami podobnymi do tych, przed jakimi stoi Polska. Omówione zostały działania różnych sektorów gospodarki, instrumenty finansowe i prawne, a także inicjatywy edukacyjne zmierzające do łagodzenia zmian klimatycznych.

Organizatorem konferencji jest Sekretariat Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu, a gospodarzem Rząd RP, koordynatorem przygotowań - Ministerstwo Środowiska RP. W dwutygodniowych obradach wzięło udział ok. 8 tys. uczestników: ponad 190 delegacji.

Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) jest jedną z najważniejszych umów ekologicznych formułującą podstawy międzynarodowych działań w walce z globalnym ociepleniem klimatu. Na bazie przyjętej podczas Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro (1992 r.) umowy ustalono cele i zasady współpracy państw na rzecz zapobiegania zmianom klimatu, a także ograniczania ich negatywnych skutków min. poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych. W wyniku negocjacji powstają decyzje polityczne i instrumenty prawne w celu zabezpieczenia realizacji zapisów Konwencji, takie jak min. Protokół z Kioto, który określił zobowiązania państw względem redukcji emisji gazów cieplarnianych. Debaty w ramach Konwencji objęły również tak ważne kwestie, jak mechanizmy wsparcia finansowego dla krajów rozwijających się, transfer technologii i międzynarodowy handel emisjami dwutlenku węgla.

Najwyższym organem Konwencji jest Konferencja Stron Konwencji (COP), której sesje odbywają się regularnie (raz w roku) i mają na celu ustanawianie reguł wdrażania UNFCCC.

Konferencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu - COP 14, towarzyszyła wystawa, która jest unikalnym na skalę światową wydarzeniem, prezentującym całą paletę możliwości technicznych dla ochrony klimatu Ziemi. Na wystawie zobaczyć można było m. in:

1.Parkiet do tańca, który produkuje energię elektryczną,

2. Łapacze mgły z Wysp Zielonego Przylądka,

3. Bezodpadowe miasto o zerowej emisji CO2.

Na wystawie można również zobaczyć samochody, które 20 lat temu, oglądaliśmy w „Gwiezdnych wojnach”. Samochody napędzane ciekłym wodorem (spalanie ok. 4 l / 100 km). Samochody te, nie są samochodami koncepcyjnymi, one już jeżdżą…….

Źródło: http://www.cop14.gov.pl/   

Tekst i fot.:G.Ziętkiewicz