Wirtualny spacer po urzędzie

Jubileusz poradni

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krotoszynie ma już 40 lat. Swój jubileusz placówka obchodziła w czwartek, 11 grudnia 2008r.

Poradnia Wychowawczo – Zawodowa w Krotoszynie rozpoczęła działalność w październiku 1968 roku. Od tego czasu zmieniła się nazwa, kilkakrotnie zmieniały się siedziby, przychodziły i odchodziły kolejne pokolenia pracowników, ale jedno pozostało niezmienne – misja placówki. Poradnia obejmuje pomocą blisko 20 tys. dzieci i młodzieży – od niemowląt po uczniów szkół pomaturalnych. To tu można uzyskać diagnozę i pomoc w rozwiązaniu wielu problemów.

Wśród świadczonych usług są m.in. porady i konsultacje psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne oraz diagnozy i terapia z zakresu psychologii, pedagogiki i logopedii, a także badania i doradztwo zawodowe. Ostatnio niezwykle poszerzono ofertę pomocy w zakresie wczesnego rozwoju dziecka poprzez diagnozę i poradnictwo  dla rodziców. Poradnia prowadzi grupy wsparcia dla rodziców dzieci nadpobudliwych psychoruchowo oraz dzieci z ADHD, pomaga w pokonywaniu trudności w nauce, czy wspiera rozwiązanie problemów emocjonalnych. Tu także można uzyskać m.in. poradę w zakresie wyboru dalszego kierunku kształcenia czy radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym.

 Te działania organizowane są nie tylko w formie porad, ale także zajęć w terenie, warsztatów i przy aktywnej współpracy ze szkołami oraz rodzinami.

W ostatnich dwóch latach poradnia zorganizowała konsultacje poprzez uruchomienie punktów działających w kilku gminach powiatu.

O tym wszystkim podczas jubileuszowego spotkania opowiedziała gościom dyrektor placówki Karina Zimna.

Wśród osób zaproszonych na jubileusz znaleźli się m.in. starosta Leszek Kulka i przewodniczący Rady Powiatu Krotoszyńskiego Stanisław Szczotka oraz wiceburmistrz Krotoszyna Ryszard Czuszke i przewodnicząca Rady Miejskiej Zofia Jamka, a także reprezentująca nadzór pedagogiczny wizytator Barbara Szeląg. Przybyło liczne grono współpracowników oraz pracowników z dwoma byłymi kierownikami  poradni – Józefem Zdunkiem i Andrzejem Orłowskim.

Jednym z punktów spotkania był wykład o znaczeniu wczesnej stymulacji dla prawidłowego rozwoju dziecka. Pracownicy placówki przygotowali też pół żartem - pół serio historię poradni w konwencji bajkowej.

Uczestnicy uroczystości mieli okazję zwiedzić placówkę oraz zapoznać się z metodami jej pracy. Przede wszystkim jednak wykorzystali sposobność do złożenia życzeń i wyrażenia swego uznania dla profesjonalizmu i zaangażowania pracowników poradni.