Wirtualny spacer po urzędzie

Fajerwerki tylko w Sylwestra i Nowy Rok

Starosta Krotoszyński informuje mieszkańców Powiatu Krotoszyńskiego o obowiązującej uchwale Rady Powiatu Krotoszyńskiego z 28 marca 2003 roku w sprawie przepisów porządkowych regulujących zasady używania artykułów pirotechnicznych na terenie Powiatu Krotoszyńskiego.

Materiały pirotechniczne o charakterze widowiskowym mogą być używane w miejscach publicznych, z wyjątkiem miejsc oznaczonych jako place zabaw dla dzieci, wyłącznie 31 grudnia i 1 stycznia. Nie dotyczy to organizatorów imprez masowych posiadających stosowne pozwolenie.

1.Używanie materiałów pirotechnicznych przez osoby niepełnoletnie powinno odbywać się w obecności rodziców lub opiekunów.

2. Osoby używające materiały pirotechniczne powinny:
- zapoznać się z rodzajem używanego do odpalenia materiału pirotechnicznego oraz
załączoną instrukcję obsługi,
- ładunki pirotechniczne powinno używać się w miejscu nie stanowiącym zagrożenia dla osób trzecich, zwierząt i mienia.
- nie używać materiałów pirotechnicznych, których źródła pochodzenia nie można ustalić lub brak jest wyraźnej instrukcji obsługi w języku polskim.

3. Zakazuje się posiadania i używania materiałów pirotechnicznych tzw. domowej konstrukcji.

4. Za nieprzestrzeganie uchwały grozi kara grzywny nakładana w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie Wykroczeń.