Wirtualny spacer po urzędzie

Spotkanie z dyrektor OKE

26 listopada w sali konferencyjnej starostwa odbyło się spotkanie z panią Zofią Hryhorowicz – dyrektorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.

Omawiano wyniki sprawdzianów i egzaminów, jakim poddawani są uczniowie wszystkich typów szkół na terenie powiatu.

W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy szkół, dla których powiat jest organem prowadzącym oraz specjaliści z zakresu oświaty w urzędach miast i gmin.

Z. Hryhorowicz nie omawiała szczegółowo wyników każdej ze szkół. Zaznaczyła, że wszelkie dane dyrektorzy otrzymują z OKE  – mogą je sprawdzić na stronie internetowej i w oparciu o nie  – diagnozować sytuację w swojej placówce.  Prelegentka przestrzegała przed podawaniem samych wyników egzaminów, gdyż nie pokazują one rzeczywistego poziomu nauczania. 

Więcej czasu dyrektor poświęciła ogólnej diagnozie wyników powiatu. Z przytoczonych danych wynika, że nasze szkoły plasują się na średnim poziomie – wyniki nie odbiegają zarówno od średniej krajowej jak i wojewódzkiej.

 

Jeśli chodzi o szkoły ponadgimnazjalne na uwagę zasługuje dobry wynik maturalny liceów profilowanych, co świadczy o dobrym poziomie tego typu szkół w powiecie krotoszyńskim. Podobnie  - o 10 proc, lepszy jest wynik egzaminów zawodowych zdawanych w szkołach powiatu. Tu dyrektor OKE zaznaczyła, że nie jest to wynik w pełni odzwierciedlający rzeczywistość, bo znaczną część egzaminów prowadzi Izba Rzemieślnicza w Kaliszu.

 

Co charakterystyczne dla powiatu – na maturze zdecydowanie dominującym językiem jest niemiecki, podczas gdy w kraju dominuje angielski.

 

Podsumowując wszystkie egzaminy wykładowczyni stwierdziła, że nie ma u nas szkół, w których egzaminy wypadłyby na najgorszym bądź na najwyższym poziomie.

 

Analizując egzaminy dojrzałości – m.in. wybór przedmiotów i poziomu zdawalności – zauważyła, że „mamy szkoły dla średniaków” i być może należałoby zastanowić się nad podjęciem większej pracy z uczniem wybitnym. 

Problemem, o którym wspomniała Z. Hryhorowicz jest bardzo duża liczba w naszych szkołach uczniów z  orzeczeniem o dysleksji. W tej sprawie głos zabrała dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Karina Zimna, która zaznaczyła, że obejmując kierownictwo w poradni zauważyła ten problem. Wprowadzono szczegółowe procedury w diagnozowaniu dzieci i obecnie liczba wydawanych orzeczeń systematycznie spada.