Wirtualny spacer po urzędzie

Zapraszamy na sesję

XXXI sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego odbędzie się w piątek 5 grudnia  2008 r.  o godzinie 13,00 w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w  Krotoszynie, ul. Mickiewicza 29 .

Porządek obrad: 

1.    Otwarcie sesji.

2.    Ustalenie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym

 5.    Interpelacje i zapytania radnych.

6.    Wnioski i oświadczenia radnych.7.    Podjęcie uchwał w sprawie:

a)  zmiany uchwały Nr III/13/06 z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej,

b)  zmiany uchwały Nr III/14/06 z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Budżetowo – Gospodarczej i Rolnictwa,

c)   zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr XVI/72/07 z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu na 2008 r.8.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9.    Zapytania i wolne głosy.10.  Zamknięcie obrad.